Den store klimadatabase – Danmark

Den store klimadatabase
Photographer
norden.org
Gir forbrukere og produsenter oversikt over vanlige matvarers CO2-avtrykk.

Den store klimadatabase er nominert til Nordisk råds miljøpris 2021.

Den store klimadatabase, fra Danmarks grønne tankesmien CONCITO, er den første i sitt slag og har et enkelt og tilgjengelig format som gir samfunn og innbyggere innblikk i forskjellige matvarers CO2-avtrykk. Den store klimadatabase er nyskapende takket være den metodiske tilnærmingen til datainnsamling, den store mengden matvarer og innretningen mot matsektoren. Initiativet er nyttig for andre bærekraftige og atferdsendrende matvareløsninger og er blant annet valgt fordi det har et bredt samfunnsrettet perspektiv og kan brukes av innbyggere så vel som myndigheter og bedrifter. Databasens største potensial er dermed også at den er fritt tilgjengelig på internettet.

Ettersom matvarer står for en fjerdedel av alle CO2-utslipp, er det viktig for den nødvendige endringen i matvareproduksjon og forbrukeratferd at det eksisterer samlet tilgjengelig informasjon om hvilke matvarer som har henholdsvis høyt og lavt CO2-avtrykk.

Når vi kjenner de enkelte matvarenes CO2-avtrykk, kan vi også aktivt ta stilling til hvilke matvarer som skal prioriteres både i landbruket og på kjøkkenet. 

Ettersom Den store klimadatabase gjør denne informasjonen tilgjengelig på en lett overskuelig måte og dermed bidrar til et mer bærekraftig matsystem, er prosjektet nominert til Nordisk råds miljøpris 2021.

Om årets tema: Bærekraftige matsystemer

Når matproduksjonen er bærekraftig, produseres matvarene så vidt mulig lokalt og med miljømessig bærekraftige metoder. Innenfor jordbruk legges det primært vekt på resirkulert plantenæring og miljøvennlige landbruksmetoder som tar hensyn til utslipp av drivhusgasser og karbonbinding, biologisk mangfold og god forvaltning av vannressurser. Dyrehold og fiskeoppdrett tar miljøansvar og følger verdier av høy dyrevernsetisk standard. Naturressurser som brukes til mat, for eksempel vilt, vill fisk og andre naturprodukter, utnyttes klokt.

Når råvarer foredles til matprodukter, bevares næringsinnholdet så godt som mulig. Det er ikke noe ressurssvinn i matindustrien, produkter emballeres på en energieffektiv måte, og miljøavtrykket til distribusjon minimeres. Bedrifter og butikker tilbyr kundene bærekraftige alternativer og minimerer dessuten matsvinn ved hjelp av egne tiltak. Forbrukernes mat er basert på miljømessig bærekraftige alternativer, for eksempel vegetarisk mat tilpasset etter årstiden. Vi spiser så mange kalorier som vi trenger, ingen mat går til spille, og organisk avfall gjenbrukes.