Det Kulturhistoriske Landskab på Roskilde-, Lejre- og Hvalsøegnen (Roskilden, Lejren ja Hvalsøn seudun kulttuurihistoriallinen maisema -projekti), Tanska

Projektissa on onnistuttu kesästä 2004 lähtien luomaan paikallisten voimien – kuten pormestarien, virkamiesten, maanomistajien ja yhdistysten – avulla uusia kokonaisvaltaisia visioita, jotka liittyvät Roskildenvuonon eteläpuolen ainutlaatuiseen historialliseen luonnon- ja kulttuurimaisemaan.

Alueen erikoisuutena ovat hyvin näkyvät ja tärkeät kulttuurijäljet ja kulttuuriympäristöt, jotka antavat maisemalle kansallista merkitystä, sekä poikkeuksellisen upea luonnon, metsän, maan, kaupungin ja veden muodostama kokonaisuus ja kulttuurihistorian levittämiseen liittyvät perinteet.

Luonnon ja ihmisen vuorovaikutus on ollut alueella ainutlaatuista aina jää-, kivi-, pronssi- ja rautakaudelta viikinkiajalle, ja Roskilden maisemassa ja kaupungissa on erittäin hyvin säilyneitä ja näkyviä jälkiä kultakin vuosikymmeneltä aina viikinkiajalta nykypäivään.

Lisäksi kaupungissa on maailmanperintökohteeksi nimetty tuomiokirkko, joka on ollut Tanskan hallitsijoiden viimeisenä leposijana aina siitä lähtien, kun Margareeta ensimmäinen haudattiin sinne 600 vuotta sitten.

Alue kehittyy nopeasti, mutta projekti edistää osaltaan merkittävästi sen omaleimaisen luonnon ja hyvin säilyneen elävän kulttuurihistorian säilyttämistä ja kehittämistä. Projekti on malliesimerkki siitä, miten nykykehitys voi kulkea käsi kädessä luonnon ja kulttuurihistorian kanssa.

Projektin perustana on lisäksi esimerkillinen organisatorinen konsepti, jossa viranomaiset, järjestöt ja kansalaiset tekevät tiivistä yhteistyötä ja jolle on ominaista vahva yksityinen ja vapaaehtoinen panos.