Fiskars Oyj Abp, Suomi

Fiskars-osakeyhtiö on toiminut Länsi-Uudenmaan Pohjassa sijaitsevassa Fiskarissa (ruots. Fiskars) vuodesta 1649, ja se on Suomen vanhin teollisuusyritys. Kasvustaan ja kansainvälistymisestään huolimatta yritys ei ole koskaan unohtanut juuriaan.

Nämä tunnesiteet ovat näkyneet tavoitteellisesta toiminnasta, jolla on pyritty säilyttämään seutu elinvoimaisena yhteisönä ja kehittämään sitä.

Kun Fiskari jäi 1970–1980-luvuilla laajentuvan teollisuusyrityksen näkökulmasta liian pieneksi, elämä paikkakunnalla oli vaarassa hiipua. Seudun elvyttämiseksi Fiskars alkoikin noin vuonna 1987 ohjata tavoitteellisesti ja ennakkoluulottomasti sekä henkisiä että aineellisia voimavaroja uusien vakituisten asukkaiden houkuttelemiseen. Lisäksi yhtiö panosti miljoonia euroja rakennusten remontointiin ja ympäristön houkuttelevuuden lisäämiseen.

Rohkea yritys onnistui erittäin hyvin, ja nykyään seutu kuhisee elämää. Taiteilijoiden, käsityöläisten ja muotoilijoiden osuuskunnalla on satoja jäseniä, ja seudulla harjoitettava toiminta sekä seudun ympäristö houkuttelevat vuosittain noin 100 000 kävijää.

Näiden toimien lisäksi Fiskars-osakeyhtiö on ollut jo pitkään ympäristön- ja maisemansuojelun edelläkävijä. Kymmenen prosenttia Fiskars-konsernin maista on rauhoitettu luonnonsuojelualueiksi (rakentamatonta saaristoa, koskemattomia soita, vanhoja metsiä sekä lehtoja ja järviä), ja yhtiö on ollut pioneeri ja yksi suurimmista toimijoista kulttuuribiotooppeihin liittyvässä työssä.

Fiskars-osakeyhtiö asetetaan ehdolle myös siksi, että se on kvartaalitalouden rajoitteista huolimatta onnistunut jo hyvin pitkään menestyksekkäästi "edistämään arvokkaiden kulttuurimaisemien hoitamista, säilyttämistä, käyttöä ja niihin liittyvän tietoisuuden lisäämistä samalla säilyttäen ja kehittäen niihin sisältyviä luonto- ja kulttuuriarvoja".