Maa- ja kotitalousnaisten maiseman- ja luonnonhoidon neuvonta, Suomi

Maa- ja kotitalousnaisten maiseman- ja luonnonhoidon neuvonta asetetaan palkintoehdokkaaksi neuvontatyöstä, jota voidaan pitää uraauurtavana ja esimerkillisenä myös muille maille.

Tämä neuvonta- ja suunnittelutyö on hyvin arvostettua maaseudun asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden keskuudessa. Järjestö toimii koko maassa, ja se on noin 70 000 jäsenellään yksi maan suurimmista naisjärjestöistä.

Järjestön kotipuutarhaneuvonta on kehittynyt 15 vuodessa kattavaksi neuvonnaksi, joka keskittyy kulttuurimaisemiin ja luonnon monimuotoisuuteen. Järjestön 20 neuvojaa ovat saaneet monivuotisen koulutuksen järjestön omassa koulutusjärjestelmässä, ja he muodostavat nyt asiantuntijaverkoston, joka on perehtynyt erityisesti maaseudun maiseman- ja luonnonhoitoon.

Neuvojat ovat osaltaan lisänneet maaseudun kulttuuri- ja kylämaisemien arvostusta ja hoitoa sekä onnistuneet kiinnittämään huomion siihen, että kulttuurimaisemia on hoidettava ja kehitettävä. Järjestö on toteuttanut vuosien saatossa myös monia tapahtumia ja kursseja, mm. 2 210 kylä- ja maisemakulttuuriin keskittynyttä kurssia, joihin on osallistunut 40 000 henkeä.

Järjestö on kartoittanut kylien maiseman ja rakennetun ympäristön arvokkaimmat kohteet, ja asukkaat ovat saaneet käytännön opastusta siitä, miten heidän tulisi ennallistaa ja hoitaa kyläympäristöä ja maisemaa. Järjestö on vaikuttanut suuresti siihen, että niin monet ihmiset kiinnostuvat nykyään maisemanhoidosta, osallistuvat siihen aktiivisesti ja suunnittelevat kyläympäristön kaunistamiseen liittyviä uusia toimenpiteitä.