Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Organisationen Lantbruks- og hushållskvinnornas rådgivning inom landskapsvård, Finland

Organisationen landbrugs- og husholdningskvindernes rådgivning indenfor landskabspleje indstilles til prisen for sit rådgivningsarbejde indenfor landskabspleje som anses for at være banebrydende og et eksempel for andre lande.

Dette rådgivnings- og planlægningsarbejde er meget højt skattet blandt landsbyens indbyggere og samarbejdspartnere. Organisationen, der er landsomfattende, er med sine ca. 70.000 medlemmer en af landets største kvindeorganisationer.

Rådgivningsarbejdet pleje af "Hemträdgårdsrådgivning" har igennem 15 år udviklet sig til en omfattende rådgivning om kulturlandskab og naturens mangfoldighed. Organisationens 20 rådgivere er uddannet til sagkyndige gennem flere års uddannelse i organisationens eget uddannelsessystem og udgør nu et netværk af sagkyndige specielt indenfor landskabs- og naturpleje i landsbyen.

Rådgiverne har medvirket til at øge interessen i at værdsætte og pleje landsbyens kultur- og bylandskab og har formået at sætte fokus på, at kulturlandskab skal plejes og udvikles. Organisationen har gennem tiderne også stået for mange arrangementer og kurser, herunder 2.210 kurser om by- og landskabskultur med 40.000 deltagere.

Organisationen har kortlagt byens mest værdifulde mål for landskabet og bebyggelserne, og indbyggerne har fået praktisk anvisning på, hvordan de skal restaurere og pleje bymiljøet og landskabet. Organisationen har stor betydning for at så mange mennesker nu interesserer sig for og tager aktiv del i landskabspleje og planlægning af nye tiltag for at få en smukkere by.