Merentutkimuslaitos, Islanti

Islannin merentutkimuslaitos on Islannin suurin meriympäristön ja kalastuksen tutkimuslaitos. Se toimii myös neuvonantajana Islannin aluevesien elävien luonnonvarojen kestävään käyttöön ja suojeluun liittyvissä kysymyksissä.

Laitoksen pääkonttori on Reykjavikissa, ja sillä on viisi haaraosastoa rannikkokalastusalueilla eri puolilla Islantia. Työntekijöitä on noin 170.

Merentutkimuslaitos on jo vuosien ajan yhteistyössä viranomaisten ja elinkeinoelämän, muun muassa kalateollisuuden kanssa, harjoittanut perustutkimusta, opastusta ja aktiivista yhteistyötä meren elävien luonnonvarojen vastuullisen ja kestävän käytön edistämiseksi. Kalakantojen säilyttäminen on ollut Islannin suurin pitkän aikavälin ympäristönsuojelutehtävä, ja merentutkimuslaitoksella on ollut siinä tärkeä rooli.

Merentutkimuslaitoksen tutkimustyö sekä yleisön ja elinkeinoelämän informoiminen on sekä edistänyt kalakantojen suojelua että luonut pohjaa keskustelulle ekosysteemilähtöisestä kalastuksesta, jossa ajankohtaisena haasteena on kohentaa globaalia näkemystä meriympäristöstä ja sen luonnonvaroista.