Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2014 luonto- ja ympäristöpalkinnon saaja

Mød de nominerede til Nordisk Råds natur- og miljøpris 2014
Reykjavikin kunta vastaanotti Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2014 luonto- ja ympäristöpalkinnon. Palkinnonjakotilaisuus pidettiin Tukholman kaupungintalossa.

Pohjoismaiden neuvoston luonto- ja ympäristöpalkinto on suuruudeltaan 350 000 Tanskan kruunua (noin 47 000 euroa), ja sen luovutti viime vuoden voittaja Selina Juul.

Palkintolautakunnan perustelu

”Palkinnon saa Reykjavikin kunta tunnustuksena laaja-alaisesta ja määrätietoisesta ympäristöpanostuksesta. Tämä oli yhteistä monille palkintoehdokkaille, mutta Reykjavik on lisäksi toteuttanut useita ainutlaatuisia toimenpiteitä, jotka voivat inspiroida muitakin.

Reykjavik on saanut hyviä tuloksia monella saralla. Vaikka kaupunki saattaa hyötyä pienestä asukasluvustaan ja maantieteellisestä sijainnistaan, monet tärkeimmistä tuloksista on saavutettu vakuuttavilla ja määrätietoisilla toimenpiteillä.

Reykjavik on vuosien ajan kehittänyt ympäristöä säästävää juomavesihuoltoa sekä geotermisen lämmön hyödyntämistä kaukolämmön ja sähkön tuotannossa. Lisäksi kaupunki suosii tyhjinä olevien alueiden tai tulevien tonttien ”viherkäyttöä” estääkseen niiden muuttumisen pysäköintipaikoiksi, jotka suosivat autoilua. Vaikka Reykjavik on pikkukaupunki, jopa 87 % kunnan omistamista ajoneuvoista on sähkö- tai kaasuautoja. Tiedossamme ei ole toista kuntaa, jolla olisi läheskään näin ekologinen ajoneuvokanta.

Kunta on jo pitkään tehnyt yhteistyötä mahdollistaakseen pohjavesialueiden tiukan valvonnan ja suojelun. Reykjavik onkin Pohjoismaiden ainoa pääkaupunki, jonka kaikkiin talouksiin tulee ilman esikäsittelyä puhdasta ja erittäin laadukasta juomavettä.

Reykjavikin kunta on tehnyt laaja-alaista ja pitkäjänteistä ympäristötyötä sekä kehittänyt määrätietoisesti ympäristöä säästävää juomavesihuoltoa ja geotermisen lämmön hyödyntämistä kaukolämmön ja sähkön tuotannossa. Näin ollen se on ansainnut Pohjoismaiden neuvoston luonto- ja ympäristöpalkinnon 2014.”

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2015 luonto- ja ympäristöpalkinnon teema

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2015 luonto- ja ympäristöpalkinto myönnetään pohjoismaiselle yritykselle, organisaatiolle tai yksityishenkilölle, joka on toiminut esikuvana kehittämällä tuotteen tai keksinnön tai antamalla muulla tavoin luovan panoksen, joka on vaikuttanut Pohjoismaiden tuleviin kasvihuonekaasujen päästövähennyksiin.