Vinnare av Nordiska rådets natur- och miljöpris 2014

Mød de nominerede til Nordisk Råds natur- og miljøpris 2014
Reykjavík kommun mottog Nordiska rådets natur- och miljöpris 2014 vid Nordiska rådets prisutdelning i Stockholm.

Nordiska rådets natur- och miljöpris är på 350 000 danska kronor och överräcktes av förra årets vinnare Selina Juul i Stockholms stadshus, där hon läste upp bedömningskommitténs motivering:

Motivering

”Priset går till Reykjavík kommun för kommunens breda och målmedvetna miljöengagemang. Det är ett gemensamt drag för flera av de nominerade, men Reykjavík har därutöver genomfört en rad åtgärder som både är speciella för staden och kan inspirera andra.

Reykjavík har uppnått goda resultat på flera områden. Stadens invånarantal och geografiska läge inverkar visserligen positivt, men många av de viktigaste resultaten har uppnåtts genom imponerande och målmedvetna åtgärder.

Staden har genom åren utvecklat en miljövänlig användning av dricksvatten samt produktion av fjärrvärme och el från jordvärme. Dessutom använder staden aktivt och "grönt" tomma områden eller blivande byggtomter, så att dessa inte blir till parkeringsplatser vilka ger bilanvändning fördelar. Och även om Reykjavík är en liten stad, så går 87 % av kommunens fordon på el eller gas. Vi känner inte till att någon annan kommun är i närheten av en så miljövänlig fordonspark.

Kommunen har länge haft samarbete om strikt kontroll och skydd av dricksvattenområden och Reykjavík är den enda huvudstaden i Norden som nu har obehandlat rent dricksvatten av speciellt god kvalitet i alla sina hus.

På grund av sitt breda och långsiktiga miljöengagemang, samt sitt målmedvetna arbete med miljövänlig användning av dricksvatten och produktion av fjärrvärme och elektricitet från jordvärme är Reykjavík kommun en värdig vinnare av Nordiska rådets natur- och miljöpris 2014."

Tema för Nordiska rådets natur- och miljöpris 2015

Nordiska rådets natur- och miljöpris 2015 ges till ett företag, en organisation eller en person, som på ett föredömligt sätt har utvecklat en produkt eller en uppfinning, eller som genom andra kreativa insatser har medverkat till en framtida minskning av klimatgasutsläpp i Norden.