State of the Nordic Region 2020

State of the Nordic Region 2020
Photographer
Tina Bosse, Unsplash
State of the Nordic Region 2020 -raportti tarjoaa ainutlaatuisen katsauksen Pohjolaan, joka on maailman integroituneimpia alueita. Pohjolaan kuuluvat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti sekä Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti.

Kattava yleiskuva Pohjoismaista

Pohjoismaiden ministerineuvoston visiona on tehdä Pohjolasta maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Lähempi alue- ja paikallistason tarkastelu paljastaa sen, miten Pohjola kehittyy ja etenee kohti tätä tavoitetta. Ainutlaatuinen julkaisu on arvokas työkalu, jonka avulla voi tunnistaa ja analysoida maakohtaisia ja maiden välisiä pitkän ja lyhyen aikavälin muutoksia. Miten vision toteutus edistyy? Entä missä on parantamisen varaa?

State of the Nordic Region 2020 esittelee faktoja ja lukuja, jotka kertovat keskeisten sosioekonomisten sektorien nykytilasta. Pääteemoja on kolme, joten voit syventyä itseäsi eniten kiinnostaviin aihepiireihin:

Väestönkehitys

Pohjoismaiden väestö on kasvanut 18 % vuodesta 1990 lähtien. Pohjoismaiden alueiden ja kuntien väestönkehitykseen vaikuttavat kuitenkin kaupungistuminen, syntyvyyden väheneminen ja elinajanodotteen nousu. Näiden pitkän aikavälin trendien odotetaan muovaavan Pohjoismaiden yhteiskuntia ja koettelevan pohjoismaista hyvinvointimallia tulevina vuosina.

Työmarkkinat

Työllisyys on lisääntynyt kaikissa Pohjoismaissa kahden viime vuoden aikana. Täystyöllisyys on pohjoismaisen mallin kulmakiviä, ja perinteisesti Pohjoismaissa on ollut suhteessa suuret työllisyysluvut varsinkin naisten ja ikääntyvien osalta.

Talous

Pohjoismaissa on varsin pienet tuloerot, suuri työllisyys ja korkea verotus, joita täydentävät laadukas koulutus ja sosiaaliturva. Ne kaikki vaikuttavat siihen, että tulojen eriarvoisuus on vähäisempää kuin OECD-maissa keskimäärin. Useimmissa Pohjoismaissa tuloerot ovat kuitenkin kasvussa.

Julkaisun muut aiheet:

State of the Nordic Region 2020 on Pohjoismaiden ministerineuvoston julkaisu, jonka on tuottanut ministerineuvoston laitos Nordregio.