State of the Nordic Region 2020

State of the Nordic Region 2020
Fotograf
Tina Bosse, Unsplash
State of the Nordic Region 2020 ger dig en unik titt bakom kulisserna på världens mest integrerade region bestående av Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland.

Omfattande översikt över Norden

Nordiska ministerrådets vision är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. En närmare titt på regional och lokal nivå visar hur Norden utvecklas och rör sig mot detta mål. Denna unika publikation är ett värdefullt verktyg för att upptäcka och analysera de kortsiktiga och långsiktiga förändringarna inom och mellan länderna: Hur förverkligar vi visionen? Och vad mer bör göras?

State of the Nordic Region 2020 presenterar en rad fakta och siffror som visar det aktuella läget inom viktiga socioekonomiska sektorer. Rapporten innehåller tre övergripande teman. Fördjupa dig i de ämnen som du tycker är mest intressanta:

Demografi

Befolkningen i Norden har ökat med 18 procent sedan 1990. Men urbanisering, fallande födelsetal och ökande medellivslängd ändrar den demografiska sammansättningen i Nordens regioner och kommuner. Dessa långsiktiga trender förväntas forma de nordiska samhällena och sätta den nordiska välfärdsmodellen på prov de kommande åren.

Arbetsmarknaden

Sysselsättningsgraden har ökat i alla nordiska länder under de senaste två åren. Full sysselsättning är en av hörnstenarna i den så kallade nordiska modellen, och historiskt sett har de nordiska länderna haft en förhållandevis hög sysselsättning, särskilt bland kvinnor och äldre.

Ekonomi

De nordiska länderna har relativt små löneklyftor, hög sysselsättning och höga skatter kombinerat med högkvalitativa utbildningar och social trygghet, som alla bidrar till relativt små inkomstskillnader, under genomsnittet för OECD. Men som i de flesta länder ökar inkomstskillnaderna i Norden.

Dessutom kan du läsa om

State of the Nordic Region 2020 produceras av Nordregio och ges ut av vår moderorganisation Nordiska ministerrådet.