State of the Nordic Region 2020

State of the Nordic Region 2020
Photographer
Tina Bosse, Unsplash
State of the Nordic Region 2020 giver dig et unikt indblik bag kulisserne i verdens mest integrerede region, som består af Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Grønland, Færøerne og Åland.

Et omfattende overblik over Norden

Nordisk Ministerråd har en vision om, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030. Ved at se nærmere på regionalt og lokalt niveau kan man få et indtryk af, hvordan Norden udvikler sig og bevæger sig i retning af dette mål. Denne unikke publikation er et uvurderligt værktøj, hvis man vil se og analysere de kort- og langsigtede forandringer i og på tværs af landene. Hvad gør vi for at gøre visionen til virkelighed? Og hvad bør vi ellers gøre?

I State of the Nordic Region 2020 præsenteres en række fakta og figurer, som illustrerer den aktuelle status i de primære socioøkonomiske sektorer. Der er tre overordnede temaer. Dyk ned i de emner, som du finder mest interessante:

Demografi

Befolkningen i Norden er vokset med 18 % siden 1990. Men urbanisering, faldende fødselstal og længere forventet levealder forandrer demografien i de nordiske regioner og kommuner. Man forventer, at disse langsigtede tendenser vil forme de nordiske samfund og sætte den nordiske velfærdsmodel på prøve i de kommende år.

Arbejdsmarked

Beskæftigelsen er steget i alle de nordiske lande i de seneste to år. Fuld beskæftigelse er en af grundpillerne i den såkaldte nordiske model, og der har været en relativt høj beskæftigelse i de nordiske lande, især blandt kvinder og ældre.

Økonomi

I de nordiske lande er der relativt små løngab, en høj beskæftigelse og et højt skattetryk kombineret med uddannelse af høj kvalitet og sociale sikringsordninger, som alle bidrager til relativt små indkomstforskelle, som ligger under gennemsnittet for OECD. Men ligesom i de fleste andre lande vokser løngabet i Norden.

Derudover kan du læse om:

State of the Nordic Region 2020 udarbejdes af Nordregio og publiceres af vores moderorganisation, Nordisk Ministerråd.