State of the Nordic Region 2020

State of the Nordic Region 2020
Fotograf
Tina Bosse, Unsplash
State of the Nordic Region 2020 gir deg et unikt innblikk i verdens mest integrerte region, som består av Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøyene, Grønland og Åland.

En omfattende oversikt over Norden

Nordisk ministerråds visjon er at Norden skal være verdens mest bærekraftige og integrerte region i 2030. En nærmere titt på regionalt og lokalt nivå viser hvordan Norden utvikler seg mot dette målet. Denne unike utgivelsen er et verdifullt verktøy for å oppdage og analysere de kortsiktige og langsiktige endringene i og mellom landene: Hvordan virkeliggjør vi visjonen? Og hva mer bør gjøres?

State of the Nordic Region 2020 presenterer en rekke fakta og tall som viser den nåværende situasjonen innenfor sentrale sosioøkonomiske sektorer. Det omfatter tre generelle temaer. Fordyp deg i temaene du er mest interessert i:

Demografi

Den totale befolkningen i Norden har vokst med 18 % siden 1990. Men urbanisering, synkende fødselsrater og økt forventet levealder endrer den demografiske sammensetningen i regioner og kommuner i Norden. Disse langsiktige trendene forventes å forme de nordiske samfunnene og utfordre den nordiske velferdsmodellen i årene som kommer.

Arbeidsmarked

Sysselsettingen har økt i alle de nordiske landene i løpet av de siste to årene. Full sysselsetting er en av hjørnesteinene i det som er kjent som den nordiske modellen, og historisk har de nordiske landene hatt relativt høye sysselsettingstall, særlig for kvinner og eldre arbeidstakere.

Økonomi

De nordiske landene har relativt små lønnsforskjeller, høy sysselsetting og høy skattlegging, kombinert med god utdanning og sosial sikkerhet. Alt dette bidrar til relativt små inntektsforskjeller, under gjennomsnittet for OECD. Men som i de fleste land øker inntektsforskjellene også i Norden.

I tillegg kan du lese om:

State of the Nordic Region 2020 produseres av Nordregio og utgis av vår moderorganisasjon, Nordisk ministerråd.