Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2022 Suomen-puheenjohtajakauden ohjelma

Vuoden 2022 puheenjohtajakauden ohjelmassaan Suomi nostaa esille useita priorisoituja aihealueita, esimerkiksi sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä Pohjola sekä turvallinen Pohjola ja rajaton Pohjola. Huomiota kiinnitetään myös pohjoismaiseen hyvinvointimalliin sekä haasteisiin, jotka sitä odottavat etenkin koronapandemian seurauksena.

Vuonna 2022 juhlistetaan myös Pohjoismaiden neuvoston 70. toimintavuotta, mikä on erinomainen tilaisuus pohtia yhdessä työtapoja, joilla pohjoismaisesta yhteistyöstä voidaan tehdä tehokkaampaa ja strategisempaa.