Finlands presidentskapsprogram for Nordisk råd 2022

I Finlands presidentskapsprogram for 2022 framhever Finland en rekke prioriterte områder: et sosialt, økologisk og økonomisk bærekraftig Norden samt et sikkert Norden og et grenseløst Norden. Finland fokuserer også på den nordiske velferdsmodellen og utfordringene den står overfor, ikke minst i kjølvannet av covid-19.

I 2022 feires også Nordisk råds 70-årsjubileum, noe som er en utmerket anledning for å gå sammen om å finne arbeidsmåter som kan gjøre det nordiske samarbeidet mer effektivt og strategisk.