Finlands presidentskapsprogram i Nordiska rådet 2022

Finlands presidentskapsprogram för 2022 lyfter Finland fram ett antal prioriterade områden: ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Norden samt ett säkert Norden och ett gränslöst Norden. Finland sätter också fokus på den nordiska välfärdsmodellen och de utmaningar den står inför, inte minst i kölvattnet av covid-19.

Under 2022 firas också Nordiska rådets 70-årsjubileum, vilket ger ett utmärkt tillfälle att tillsammans hitta arbetssätt som kan göra det nordiska samarbetet mer effektivt och strategiskt.