Suomen puheenjohtajuusohjelma Pohjoismaiden neuvostossa 2022

Lulu Ranne & Erkki Tuomioja på Nordiska rådets session 2021
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Pohjoismaista hyvinvointimallia arvostetaan laajalti Pohjoismaiden merkittävimpänä saavutuksena. Pohjoismaat loistavat erilaisten hyvinvointi- ja onnellisuusmittausten kärjessä. Kuitenkin esimerkiksi maailmaa mullistanut koronapandemia on ajanut Pohjoismaatkin uusien haasteiden äärelle. Tässä tilanteessa pohjoismaisen mallin kestävyys on koetuksella.

Tarvitsemme nyt yhteisen pohjoismaisen näkemyksen siitä, missä maailmalla mennään ja mikä on osamme siinä. Vasta sitten voimme yhteisenä rintamana ratkaista yhteisiä haasteita.

Puheenjohtajuusvuoden aikana voitaisiin käydä tulevaisuuskeskustelu pääministereiden kanssa esimerkiksi täysistunnon huippukokouksessa lokakuussa 2022. Tärkeät kysymykset ovat neuvoston oman toiminnan selkeyttäminen, pitkän linjan strategisten tavoitteiden asettaminen ja tehokkaiden toimintatapojen omaksuminen.

Suomen puheenjohtajuuskaudella juhlistamme Pohjoismaiden neuvoston 70. toimintavuotta. Juhlavuosi antaa oivallisen tilaisuuden miettiä, mitkä ovat niitä työnteon tapoja, joilla saisimme pohjoismaisesta yhteistyöstä tehokkaampaa ja strategisempaa.