4. Yleiskeskustelu ja keskustelu vuoden 2013 budjetista

Onsdag den 31. oktober 2012 kl. 09.00

Præsident: Cristina Husmark Perhsson

Dokumentation:

 - Samarbejdsministrenes redegørelse 2012 (Dokument 4/2012)

 - Ministerrådsforslag om Nordisk Ministerråds samlede budget og planer for 2013, B 280/præsidiet (C 2)

Beslutning:

  • Rådet besluttede at tage Dokument 4/2012 til efterretning
  • Præsidiets rekommandation i anledning af B 280/præsidiet; C 2 blev godkendt - Rek. 14/2012

Årets budsjettprosess har vært noe mer krevende enn tidligere år. Det har sin bakgrunn både i vedtaket om et nytt prioriteringsbudsjett og i en langvarig politisk diskusjon om innsparinger på det...

Related case: Nordisk Ministerråds samlede budget og planer for 2013, C 2/2012, Puheenjohtajiston mietintö koskien ministerineuvoston ehdotusta Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2013 toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi

Jeg står her som budsjettgruppens formann. Budsjettgruppen har hatt et godt samarbeid med den norske samarbeidsministeren under arbeidet med budsjettet. Våre prioriteringer har i stor grad vært...

Related case: Puheenjohtajiston mietintö koskien ministerineuvoston ehdotusta Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2013 toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi, Nordisk Ministerråds samlede budget og planer for 2013, C 2/2012

Fru president! Jag vill till stor del bekräfta det som Per-Kristian Foss sade i sitt inlägg och också upprepa en del saker.

Budgetarbetet och budgetdiskussionen med dess prioriteringar är...

Related case: Nordisk Ministerråds samlede budget og planer for 2013, C 2/2012, Puheenjohtajiston mietintö koskien ministerineuvoston ehdotusta Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2013 toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi

Ärade president! Jag kommer att tala finska. Ta hörlurarna. Annars vet jag att ni inte lyssnar.

Arvoisa presidentti! Menemättä yksittäisiin summiin tässä budjetissa ja sen priorisoinneissa...

Related case: Puheenjohtajiston mietintö koskien ministerineuvoston ehdotusta Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2013 toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi

Beklager at jeg surret med dagsordenen. Jeg må jo si at det å holde orden på papirmengden til dette møtet er en utfordring som vi kanskje kunne se på om vi kunne effektuere. Jeg tror jeg hadde «...

Jeg merket meg statsrådens innlegg om dette med grensehindringer, og jeg kan slutte meg til det hun sa om det.

Vi hadde tidligere i år debatter i de nordiske parlamentene omtrent samtidig om...

Nå er det jo en egen redegjørelse om grensehindre senere i dag, men jeg kan si at fra norsk side har vi selvsagt tatt tak i de forslagene som kom opp i debatten i Norge, og vi har kvittert ut det...

Fru president! Presidium och medlemmar! Som nordister kan vi konstatera att intresset för Nordenfrågorna väsentligt har ökat de senaste åren. Det har ökat såväl inom de nordiska länderna som...

Ärade president, ministrar, nordiska parlamentariker.

Fyra personer under 30 år pensioneras dagligen på grund av arbetsoförmögenhet. Den snabbast växande gruppen som pensionerar sig är under...

Jeg takker statsråd Aasrud for en god redegjørelse. Det er ingen grunn til ikke å mene at samarbeidsministrene også i år har gjort et godt stykke arbeid.

Når jeg tar ordet, når vi nå...