5. Globalisaatio ja rajaesteet

Præsident: Åsa Torstensson overtog ledelsen af forhandlingerne.

Dokumentation:

 - Samarbetsministrarnas globaliseringsredogörelse 2012 (Dokument 5/2012)

 - Samarbetsministrarnas redogörelse om gränshinder 2012 (Dokument 6/2012)

 - Præsidieforslag om et grænseløst Norden, A 1565/præsidiet

 - Medlemsforslag om oprettelse af en ombudsmandsinstans for grænsehindringer, A 1558/præsidiet

 - Medlemsforslag om gensidig anerkendelse af erhvervsuddannelser,A 1559/kultur

Beslutning:

  • Rådet besluttede at tage Dokument 5/2012 til efterretning
  • Rådet besluttede at tage Dokument 6/2012 til efterretning
  • Præsidets rekommandation i anledning af A 1565/præsidet blev godkendt - Rek. 15/2012
  • Præsidets rekommandation i anledning af A 1558/præsidet blev godkendt - Rek. 16/2012
  • Kultur- og Uddannelsesudvalgets rekommandation i anledning af A 1559/kultur blev godkendt - Rek. 17/2012, Rek. 18/2012

 

Fru President! Ärade Nordenvänner! För drygt fem år sedan gick startskottet för ett förnyat nordiskt samarbete med syfte att möta den globaliserade världens nya möjligheter och utmaningar. Det...

Mitt innlegg knytter seg til globaliseringsredegjørelsen, og jeg sier det i kraft av å være Presidiets rapportør på globaliseringsspørsmålet de siste tre årene.

Samarbeidsministrenes...

Rouva presidentti! Tässä globalisaatioraportissa kiinnitän huomiota yhteen kohtaan. Siinä on otsikko ”Ilmastomyönteinen rakentaminen”, ja kun ajattelemme niitä ongelmia, joita ainakin Suomessa on...

Etter 60 år med nordisk samarbeid innenfor rammen av Nordisk råd gjenstår det fortsatt mange grensehindre. De nordiske statsministrene besluttet i juni 2007 å «med alle midler rydde vekk de...

Fru president! Det är en intressant och spännande läsning om globaliseringsinitiativen som samarbetsministrarna redogör för. Det är många spännande områden som jag skulle vilja ta upp. Till...

Fru president! Bästa kolleger och nordiska vänner! När vi diskuterar miljöpolitik är vi bekymrade över att miljöföroreningar inte känner gränser. När vi diskuterar arbetsmarknadspolitik,...

Rouva presidentti! Niin kuin hyvin tiedätte, kaikissa Pohjoismaiden parlamenteissa järjestettiin viime huhtikuussa teemakeskustelu pohjoismaisista rajaesteistä. Meillä Suomessa hallitus antoi...

Fru præsident. Der er ingen tvivl om, at et mere åbent og hindringsfrit Norden vil medføre samfundsøkonomiske fordele og gøre Norden til en mere dynamisk region. Debatten i Lagtinget i foråret om...

Fru president! Jag skulle faktiskt vilja börja med att ställa en fråga och undrar: Varför jobbar vi så hårt med gränshinder? Vi är oerhört fokuserade på att vi ska riva gränshinder. Vi har otaliga...

Rouva presidentti! Kun Suomessa käytiin tämä rajaestekeskustelu ja siitä sitten tehtiin ulkoasiainvaliokunnan loppumietintö, siinä viitattiin myös ajatukseen siitä, että erityisesti...