11. Kestävä kehitys

Præsident: Silvia Modig

Dokumentation:

 - Udvalgsforslag om Ny Nordisk Mode, A 1563/næring

 - Medlemsförslag om nordiskt utbyte av information om djuruppfödare som har belagts med djurförbud, A 1531/näring

 - Utvalgsforslag om tiltak for å styrke nordisk transportsamarbeid om infrastruktur og miljø, A 1568/miljø

 - Utvalgsforslag om de nordiske finansieringsinstitusjonene: NIB, NEFCO og NDF som instrumenter i klimaarbeidet, A 1569/miljø

 - Medlemsförslag om ekonomiskt samarbete i Arktis, A 1553/näring

 - Ministerrådsforslag om Nytt regionalpolitisk samarbeidsprogram 2013-2016, B 279/næring

 - Ministerrådsforslag om nyt rammeprogram for FJLS 2013-2016, B 277/miljø

 - Ministerrådsförslag om Nordisk strategi för hållbar utveckling, B 284/miljö

 - Ministerrådsforslag om miljøhandlingsprogram, B 281/miljø

 - Redegørelse vedr. statusrapport for handlingsplanen for kost og motion (Dokument 11/2012)

Beslutning:

  • Næringsudvalgets rekommandation i anledning af A 1563/næring blev godkendt - Rek. 25/2012
  • Næringsudvalgets rekommandation i anledning af A 1531/næring blev godkendt - Rek. 26/2012
  • Miljø- og Naturresurseudvalgets rekommandation i anledning af A 1568/miljø blev godkendt - Rek. 27/2012
  • Miljø- og Naturresurseudvalgets rekommandation i anledning af A 1569/miljø blev godkendt - Rek. 28/2012, Rek. 29/2012
  • Næringsudvalgets rekommandation i anledning af A 1553/näring blev godkendt - Rek. 30/2012
  • Næringsudvalgets rekommandation i anledning af B 279/næring blev godkendt - Rek. 31/2012
  • Miljø- og Naturresurseudvalgets rekommandation i anledning af B 277/miljø blev godkendt - Rek. 32/2012
  • Miljø- og Naturresurseudvalgets rekommandation i anledning af B 284/miljö blev godkendt - Rek. 33/2012
  • Miljø- og Naturresurseudvalgets rekommandation i anledning af B 281/miljø blev godkendt - Rek. 34/2012
  • Rådet besluttede at tage Dokument 11/2012 til efterretning

Ændringer til deltagerlisten: Det meddeltes, at Høgni Hoydal (T) erstattedes af Bjørt Samuelsen (T) under dagsordens punkter 11 og 12.  Rådet fastsatte deltagerlisten i overensstemmelse hermed.  

Fru president! Ärade församling! Under de senaste 20 åren har den nordiska mode- och konfektionsindustrin utvecklats från huvudsakligen produktionsinriktad textilindustri till export, kunskap och...

Related case: Valiokuntaehdotus Uusi pohjoismainen muoti -aloitteesta

Jeg synes det er et meget godt forslag som næringsutvalget har kommet med. Cecilie Tenfjord-Toftby gjennomgikk på en veldig bra måte hva forslaget handler om, så jeg skal gjøre det veldig kort og...

Related case: Valiokuntaehdotus Uusi pohjoismainen muoti -aloitteesta

Arvoisa presidentti! Tuen kovasti tätä aloitetta. Niin kuin tässä esille tulikin, meillä on Pohjoismaissa hienoja materiaaleja ja niitä täytyy saada myös designin kautta markkinoille enemmän. Näen...

Related case: Valiokuntaehdotus Uusi pohjoismainen muoti -aloitteesta

Arvoisa presidentti! Tänä päivänä henkilön, joka huonon eläintenhoidon takia on saanut eläintenpitokiellon, on mahdollista muuttaa toiseen Pohjoismaahan ja hankkia uudelleen eläimiä hoidettavaksi...

Related case: Medlemsforslag om bedre nordisk samarbeid om dyrevelferd

Søndag morgen er de fleste i Europa nok vant til at få et æg og noget bacon til maden. De er ligeglade med, om ægget kommer fra en burhøne og baconen fra et svin, der skal die igennem tremmer. Den...

Related case: Medlemsforslag om bedre nordisk samarbeid om dyrevelferd

Tack fru president!

Det blev förstås lite märkligt att ställa frågan när utskottets talesman står bakom mig, men jag hoppas det fungerar via tekniken. Jag förstår att man har tagit sikte på...

Related case: Medlemsforslag om bedre nordisk samarbeid om dyrevelferd

Fru president! Det här är en fråga som är oerhört angelägen och som berör många av oss. Vi är ett antal som också har lyft frågan i olika sammanhang här i Nordiska rådet. Problemet som jag känner...

Related case: Medlemsforslag om bedre nordisk samarbeid om dyrevelferd

Denne saken har engasjert meg det siste året, og jeg må få si at jeg er skuffet over vedtaket som Næringsutskottet har falt ned på.

Dyr spiller en viktig rolle i våre velferdssamfunn, både...

Related case: Medlemsforslag om bedre nordisk samarbeid om dyrevelferd

Transport har en grunnleggende betydning for langsiktig og bærekraftig økonomisk vekst, konkurransekraft og sysselsetting i Norden. Innretningen av transportpolitikken har konsekvenser for...

Related case: Valiokuntaehdotus pohjoismaisen liikennealan yhteistyön vahvistamistoimista infrastruktuurin ja ympäristön aloilla

Jeg vil gjerne gi min støtte til forslaget, og si at det ikke er godt nok at vi ikke har Nordisk ministerråd i trafikk og infrastruktur. I fjor fikk jeg, samt et annet medlem av Miljø- og...

Related case: Valiokuntaehdotus pohjoismaisen liikennealan yhteistyön vahvistamistoimista infrastruktuurin ja ympäristön aloilla