Utvalgsforslag om tiltak for å styrke nordisk transportsamarbeid om infrastruktur og miljø

10.10.12 | Sag

Dokumentation

Beslutning
Tiltak for å styrke nordisk transportsamarbeid om infrastruktur og miljø
Rekommandation
Rek. 27_2012_IS.pdf
PDF document, 26.2 KB
Rek_27_2012.pdf
PDF document, 26.32 KB
Meddelser
Aðgerðir til að efla samstarf um grunnvirki og umhverfi í samgöngumálum
Tilmæli
Rek. 27_2012_IS.pdf
PDF document, 26.2 KB
Rek_27_2012.pdf
PDF document, 26.32 KB
Meddelser