Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan ja Pohjoismaiden kulttuuriministerien kokous