Huolta sähköisen tunnistautumisjärjestelmän kohtalosta

15.04.21 | Uutinen
Pyry Niemi
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Pohjoismaiden neuvoston Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta on huolissaan Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteistä sähköistä tunnistautumista koskevan NOBID-hankkeen etenemisestä. Kansallisten sähköisten tunnustautumisjärjestelmien (e-ID) yhteentoimivuus edellyttää sitä, että kaikki Pohjoismaat varmistavat järjestelmiensä keskinäisen liitettävyyden. Valiokunta on huolissaan siitä, että kaikki maat eivät pyri samaan suuntaan.

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan 13. huhtikuuta tekemästä päätöksestä ilmenee, että valiokunta pelkää pohjoismaisen yhteistyön paraatihankkeen hyytyvän. Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta tarttui tilanteeseen jo lokakuussa 2020 ja toivoi Pohjoismaiden neuvostolta toimia. Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta on seurannut NOBID-hankkeen kehitystä useita vuosia, eikä valiokunnan puheenjohtaja Pyry Niemi kiertele kannanotoissaan:

– Pohjoismaisen yhteistyön tärkein tehtävä on varmistaa kansalaisten ja elinkeinoelämän vapaa ja saumaton liikkuvuus rajojen yli. Yli maarajojen toimiva ja turvallinen sähköinen tunnistautumisratkaisu palvelisi Pohjoismaiden asukkaita ja elinkeinoelää. Emme halua tulla tunnetuksi siitä, että epäonnistuimme tässä tehtävässä, Pyry Niemi toteaa.  

Yli maarajojen toimiva ja turvallinen sähköinen tunnistautumisratkaisu palvelisi Pohjoismaiden asukkaita ja elinkeinoelää. Emme halua tulla tunnetuksi siitä, että epäonnistuimme tässä tehtävässä.

Pyry Niemi, Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan puheenjohtaja

NOBID

Pohjoismaiden ministerineuvosto käynnisti Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteisen NOBID-tunnistautumishankkeen tammikuussa 2018. Alkuperäinen ehdotus tuli Pohjoismaiden neuvostolta. Tarkoituksena oli luoda tekninen ratkaisu, joka mahdollistaisi kansallisten eID-ratkaisujen tunnustamisen yli maarajojen. Ratkaisu on jo teknisesti valmis, ja maiden viranomaisten pitäisi nyt liittyä siihen. Työ tuntuu kuitenkin seisahtuneen.

Huolta etenemisestä ja seurauksista

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta on huolestunut siitä, että kansallisista ratkaisuista kehitetään yhteensopimattomia, mikä voi luoda viivytyksiä ja lisätä kustannuksia. Siksi valtuuskunta on tehnyt seuraavan ehdotuksen Pohjoismaiden neuvostolle:

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta ehdottaa Pohjoismaiden neuvoston suosittavan Pohjoismaiden hallituksille, että ne integroivat kansalliset sähköiset tunnistautumisjärjestelmänsä (e-ID) yhteensopiviksi tietoturvallisesti ja kustannustehokkaasti. Tämä tukisi pääministereiden 2030-vision mukaisesti kansalaisten vapaan liikkuvuuden edistämistä ja rajaesteiden purkamista.

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

– Jaamme Suomen valtuuskunnan huolen ja haluamme samalla korostaa NOBID-hankkeen onnistumisen poliittista välttämättömyyttä. Tässä asiassa ei oikeastaan ole muita vaihtoehtoja kuin onnistuminen. Pohjoismaiden kansalaisilla ja elinkeinoelämällä on oikeus edellyttää asian mahdollisimman nopeaa ratkaisemista. Silloin kaikkien maiden on pyrittävä samaan suuntaan samassa tahdissa, Pyry Niemi tähdentää.  

Jaamme Suomen valtuuskunnan huolen ja haluamme samalla korostaa NOBID-hankkeen onnistumisen poliittista välttämättömyyttä. Tässä asiassa ei oikeastaan ole muita vaihtoehtoja kuin onnistuminen.

Pyry Niemi, Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan puheenjohtaja