Bekymring for den nordiske e-ID-løsning

15.04.21 | Nyhed
Pyry Niemi
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Nordisk Råds Udvalg for Vækst og Udvikling i Norden er bekymret for, hvordan NOBID-projektet skrider frem. En gensidig anerkendelse af nationale e-ID-løsninger afhænger af, at alle de nordiske lande sikrer, at deres nationale e-ID kan knyttes til de andre landes. Det bekymrer udvalget, at landene ikke trækker i samme retning.

Af en beslutning fra et møde den 13. april i udvalget for vækst og udvikling i Norden fremgår det, at udvalget er bekymret for, at et af det nordiske samarbejdes prestigeprojekter er tæt på at gå i stå. Det var Finlands delegation til Nordisk Råd, som i allerede i oktober 2020 tog situationen op og udtrykte et ønske om, at Nordisk Råd skulle engagere sig. Nordisk Råds Udvalg for Vækst og Udvikling i Norden har fulgt udviklingen i flere år. Udvalgsformand Pyry Niemi er klokkeklar i sin udmelding.

– Det nordiske samarbejdes fornemste opgave er at sikre fri og uproblematisk bevægelse på tværs af Norden for borgere og erhvervsdrivende. Et velfungerende og sikkert e-ID, som fungerer på tværs af de nordiske landes grænser vil være til gavn for både borgere og erhvervsliv i Norden. Vi kan ikke være bekendt at mislykkes med at løse en sådan opgave, siger Pyry Niemi.

Et velfungerende og sikkert e-ID, som fungerer på tværs af de nordiske landes grænser vil være til gavn for både borgere og erhvervsliv i Norden. Vi kan ikke være bekendt at mislykkes med at løse en sådan opgave

Pyry Niemi, formand for Nordisk Råds Udvalg for Vækst og Udvikling i Norden

NOBID

Det nordisk-baltiske e-ID-projekt (NOBID) blev etableret af Nordisk Ministerråd i januar 2018. Idéen kom oprindeligt fra Nordisk Råd. Hensigten var at skabe en teknisk løsning, som gjorde det muligt at anerkende nationale eID-løsninger på tværs af landegrænser. Den teknisk løsning er nu klar, og i det videre arbejde er det op til de enkelte landes respektive myndigheder at tilknytte sig systemet. Nu er arbejdet dog gået i stå.

Bekymring for fremdrift og konsekvenser

Finlands delegation til Nordisk Råd er dog bekymret for, at der bliver udviklet løsninger, som ikke er kompatible landene imellem, hvilket kan skabe forsinkelser og øgede omkostninger. De fremlagde derfor følgende forslag til Nordisk Råd:

Udvalget for vækst og udvikling i Norden foreslår, at Nordisk Råd anbefaler, at de nordiske regeringer integrerer deres nationale, elektroniske identificeringssystemer på en informationssikker og omkostningseffektiv måde og i tråd med statsministrenes vision 2030 om at fjerne grænsehindringer og fremme borgernes frie bevægelse.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt af udvalget for vækst og udvikling i Norden.

– Vi deler den finske delegations bekymring og vil samtidig fremhæve den politiske ambition om, at NOBID-projektet skal lykkes. Der er sådan set ikke noget alternativ til succes på dette område. De nordiske borgere og erhvervslivet har en berettiget forventning om, at det her bliver løst så hurtigt som muligt. Derfor er landene nødt til at trække i samme retning og i samme tempo, understreger Pyry Niemi.

Vi deler den finske delegations bekymring og vil samtidig fremhæve den politiske ambition om, at NOBID-projektet skal lykkes. Der er sådan set ikke noget alternativ til succes på dette område.

Pyry Niemi, formand for Nordisk Råds Udvalg for Vækst og Udvikling i Norden