Uro for den nordiske e-ID løsning

15.04.21 | Nyhet
Pyry Niemi
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling i Norden er bekymret for fremdriften for NOBID-prosjektet. En gjensidig anerkjennelse av nasjonale e-ID løsninger avhenger av at alle de nordiske landene sikrer at deres nasjonale e-ID kan kobles til de andre landene. Utvalget er urolig for at ikke alle landene drar i samme retning.

I et vedtak fra utvalget for vekst og utvikling i Norden møte 13. april fremgår det at utvalget er urolige for at et av det nordiske samarbeidets prestisjeprosjekter er i ferd med å stoppe opp. Det var Finlands delegasjon til Nordisk råd som i allerede i oktober 2020 tok opp situasjonen og ønsket at Nordisk råd skulle engasjere seg. Utvalg for vekst og utvikling i Norden har fulgt utviklingen gjennom flere år. Utvalgsleder Pyry Niemi er klokkeklar i sin kommentar.

- Å legge til rette for fri og sømløs bevegelse på tvers av Norden for borgere og næringsliv er det nordiske samarbeidets fremste oppgave. Et velfungerende og sikkert e-ID som fungere på tvers av de nordiske lands grenser vil både tjene nordiske borgere og næringslivet. Vi kan ikke være bekjente av at vi ikke lykkes med å løse en slik oppgave, sier Pyry Niemi.  

Et velfungerende og sikkert e-ID som fungere på tvers av de nordiske lands grenser vil både tjene nordiske borgere og næringslivet. Vi kan ikke være bekjente av at vi ikke lykkes med å løse en slik oppgave

Pyry Niemi, leder av utvalg for vekst og utvikling i Norden

NOBID

Det nordisk-baltiske e-ID prosjektet (NOBID) ble startet opp av Nordisk ministerråd i januar 2018. Ideen kom opprinnelig fra Nordisk råd. Hensikten var å skape en teknisk løsning som gjorde det mulig å anerkjenne nasjonale eID-løsninger på tvers av landegrensen. Den tekniske løsningen er nå klar og i det videre arbeidet er det opp til landenes respektive myndigheter å koble seg opp mot systemet. Nå har imidlertid arbeidet stoppet noe opp.

Uro for fremdrift og konsekvens

Finlands delegasjon til Nordisk råd er imidlertid urolig for at det utvikles løsninger som ikke er kompatible med de andre landene, noe som kan skape forsinkelser og økte kostnader. De fremmet derfor følgende forslag til Nordisk råd:

Utvalget for vekst og utvikling i Norden foreslår at Nordisk råd rekommanderer at de nordiske regjeringene integrerer sine nasjonale elektroniske identifiseringssystem på en informasjonssikker og kostnadseffektiv måte og på linje med statsministrenes visjon 2030 om å fremme medborgernes frie bevegelse og fjerning av grensehinder.

Forslaget ble enstemmig vedtatt av utvalget for vekst og utvikling i Norden.

- Vi deler den finske delegasjonens bekymring og vil samtidig fremheve den politiske ambisjonen om at NOBID-prosjektet må lykkes. Det finnes egentlig ikke noe alternativ til suksess på dette området. De nordiske borgere og næringslivet har en berettiget forventning om at dette løses så hurtig som mulig. Da må alle landene dra i samme retning og i samme tempo, understreker Pyry Niemi.  

Vi deler den finske delegasjonens bekymring og vil samtidig fremheve den politiske ambisjonen om at NOBID-prosjektet må lykkes. Det finnes egentlig ikke noe alternativ til suksess på dette området.

Pyry Niemi, leder av utvalg for vekst og utvikling i Norden