Uusi hakukierros: tukea yhteistyöhankkeisiin Luoteis-Venäjällä ja Itämeren alueella

03.05.21 | Uutinen
Hjerte
Valokuvaaja
Karin Beate Nøsterud/norden.org
Pohjoismaiden ministerineuvosto avaa uuden hakukierroksen hankkeille, joihin sisältyy yhteistyötä Itämeren alueella ja Luoteis-Venäjällä. Hankkeiden tulee edistää läheistä yhteistyötä pohjoismaisten toimijoiden sekä Luoteis-Venäjällä ja Itämeren alueella toimivien kumppaneiden välillä ja tukea siten koko alueen kukoistavaa ja rauhanomaista kehitystä.

Valmiuksien kehittämistä ja verkostojen vahvistamista

Pohjoismaiden ministerineuvosto on avannut osana kansainvälisiä yhteistyöpanostuksiaan uuden hakukierroksen, jolla voi hakea rahoitusta kahdesta tukiohjelmasta: pohjoismais-venäläisen yhteistyön ohjelmasta ja Itämeren alueen kansalaisjärjestöohjelmasta.

Pohjoismais-venäläisen yhteistyön ohjelma jakaantuu yleiseen hankehakuun ja erilliseen tukipottiin, joka on varattu kansalaisyhteiskuntaa ja ihmisoikeuksia tukeviin hankkeisiin. Tavoitteena on tukea aloitteita, jotka kehittävät valmiuksia ja vahvistavat kumppanien välisiä verkostoja. Yhteisten tavoitteiden edistämiseen tarvitaan olemassa olevia ja innovatiivisia ratkaisuja sekä oma-aloitteisuutta, jotta covid-19:n asettamat haasteet monikansalliselle yhteistyölle saataisiin selätettyä.  

Hakuaika päättyy 15. kesäkuuta 2021

Norden.org

Suuntaviivat ja määräajat

Pohjoismais-venäläinen yhteistyöohjelma keskittyy yhteistyöhön seitsemän luoteisvenäläisen alueen kanssa. Kansalaisjärjestöohjelmasta taas rahoitetaan hankkeita koko Itämeren alueella: Pohjoismaissa, Baltiassa, Venäjällä, Puolassa ja Valko-Venäjällä.

Hakuaika päättyy 15. kesäkuuta 2021 klo 23.59.59 CET. Tutustu ohjelmiin ja hakuehtoihin ennen hakemuksen lähettämistä (linkit alla).

 

Cultural crossroads, co-operation project