Medlemsforslag om bekjempelse av menneskehandel

11.09.15 | Sag

Dokumentation

Beslutning
Færdigbehandlet for rådets del
Til efterretning
Færdigbehandlet for rådets del
Til efterretning
Færdigbehandlet for rådets del
Til efterretning
Færdigbehandlet for rådets del
Til efterretning