En nordisk vision for meningsfulde former for lokal påvirkning og delagtighed for unge i socioøkonomisk udsatte områder