Pohjoismainen visio nuorten mielekkäästä paikallisesta vaikuttamisesta ja osallistumisesta heikossa sosioekonomisessa asemassa olevilla alueilla