Konkurrenceudsættelse: Aftale om evaluering af Kulturanalys Norden

18.10.23 | Støttemulighed
Kulturanalys Nordens nuværende kontraktperiode udløber i 2024, og Embedsmandskomitéen for Kultur (EK-K) har derfor besluttet at gennemføre en evaluering af projektets målopfyldelse og resultater.

Information

Støtte-kategori
Offentlig indkøb
Deadline
man, 13/11/2023 - 12:00
Relateret organisation
Økonomisk ramme
Der kan maksimalt afgives tilbud på en pris for evalueringen på DKK 250.000 ekskl. moms.

Det er formålet med evalueringen, at der indhentes og vurderes viden om resultaterne af Kulturanalys Nordens aktiviteter inden videncenterets tre virksomhedsområder i perioden 2022-2024 og gives anbefalinger om en eventuel videreførelse af KAN efter 2024.


Evalueringen forventes at redegøre for Kulturanalys Nordens resultater og at vurdere opfyldelsen af målene og kvaliteten af resultaterne som beskrevet i de årlige aktivitetsplaner. Ved evalueringen forventes det, at der gennemgås både årsrapporter og aktivitetsplaner samt et udvalg af publikationer for perioden.


Tilbud kan afgives på dansk, norsk eller svensk sprog.


Der kan maksimalt afgives tilbud på en pris for evalueringen på DKK 250.000 ekskl. moms.