Nordisk Ministerråds sekretariat

Nordisk Ministerråds sekretariat har til huse sammen med Nordisk Råd og Nordisk Kulturfond på adressen Ved Stranden 18.

Information

Adresse

Norden Hus
Ved Stranden 18
1061 København K
Danmark

Contact

Content

  News
  Publications
  Information
  Funding opportunities

  Nordisk Ministerråds sekretariat

  Afdelingen for Forvaltning og HR (FOHR)

  HR & Forvaltning har det overordnede ansvar for rekruttering og personaleudvikling samt jura og tilskudsadministration. Ved siden af de administrative opgaver har afdelingen ansvar for at koordinere og forberede møder i ministerrådet for justitsspørgsmål (MR-JUST).

  Gå til organisation
  Generalsekretærens kontor (GSK)
  Nordisk Ministerråds kontor i Baltikum
  Nordisk Ministerråds kontor i Estland
  En af kontorets vigtigste opgaver er at udse nye trends og nye muligheder for gensidigt estisk-nordisk samarbejde i dialog med de nordiske repræsentationer som kontoret har et nært samarbejde med. Kontoret arbejder også bredt for at være en repræsentant for "det nordiske" og eksponere det nordiske samarbejde i Estland.
  Gå til organisation
  Nordisk Ministerråds kontor i Letland
  Nordisk Ministerråds kontor i Letland er en del af Nordisk Ministerråds sekretariat og fungerer som katalysator for det nordisk-baltiske samarbejde i Letland. Kontoret arbejder tæt sammen med de nordiske diplomatiske repræsentationer i Letland. Kontoret koordinerer fællesnordiske initiativer og identificerer tendenser og muligheder for det nordisk-baltiske samarbejde.
  Gå til organisation
  Nordisk Ministerråds kontor i Litauen
  En af kontorets vigtigste opgaver er at opdage nye tendenser og se nye muligheder for fælles nordisk-litauisk samarbejde i dialog med de nordiske repræsentationer som kontoret har et tæt samarbejde med. Kontoret arbejder også bredt for at være repræsentant for det "nordiske" og eksponere det nordiske samarbejde i Litauen.
  Gå til organisation
  Visionsstyring
  Text kommer
  Gå til organisation
  Afdelingen for Kundskab og Velfærd (KV)
  Afdelingen for Kundskab og Velfærd arbejder med tiltag indenfor uddannelse og forskning, samt det sociale område, inklusive helse og velfærdsspørgsmål. I tillæg til dette håndterer afdelingen også arbejdsliv. Afdelingen har desuden hovedansvar for det nordiske sprogsamarbejde og er på vegne af Samarbejdsministrene ansvarlig for det tværgående samarbejde om integration.
  Gå til organisation
  Afdelingen for Vækst og Klima (VK)
  Afdelingen for Vækst og Klima koordinerer det nordiske samarbejde inden for erhvervs-, energi- og regionalpolitik (MR-VÆKST), miljø (MR-MK), digitalisering (MR-DIGITAL) og finanspolitik (MR-FINANS).
  Gå til organisation
  Kommunikationsafdelingen (KOMM)
  På afdelingen finder man informationsmedarbejdere, webmedarbejdere, tolke, oversættere, publikationsmedarbejdere, projektansatte administratorer og studentermedhjælpere som sammen med kommunikationschefen varetager både det langsigtede og det daglige kommunikations- og informationsarbejde i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.
  Gå til organisation
  Ligestilling, internationalt samarbejde, naturressourcer og kultur (LINK)

  Afdelingen for ligestilling, internationalt samarbejde, naturressourcer og kultur koordinerer det nordiske samarbejde inden for områderne: Ligestilling og LGBTI; Børn og Unge (Nordisk Børne- og Ungdomskomité); Internationalt samarbejde; Fiskeri og Havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler, Skovbrug og Ny nordisk mad; Kultur, kunst, medier og de nordiske kulturinstitutioner.

  Gå til organisation
  Økonomiafdelingen
  Økonomiafdelingen har det overordnede ansvar for økonomistyring og regnskab for hele Nordens Hus. Det er afdelingens ansvar at bogføre, månedsafstemme, lave årsregnskab og meget mere. Derudover har afdelingen også ansvar for at porteføljestyring af de indsatser, der er finansieret af Nordisk Ministerråds budget og som bidrager til Vision 2030.
  Gå til organisation