Nordisk Ministerråds sekretariat

Nordisk Ministerråds sekretariat har til huse sammen med Nordisk Råd og Nordisk Kulturfond på adressen Ved Stranden 18.

Information

Adresse

Norden Hus
Ved Stranden 18
1061 København K
Danmark

Kontakt

Indhold

Nordisk Ministerråds sekretariat

Afdelingen for HR, Administration og Jura (HRAJ)
HRAJ har ansvaret for rekruttering, personaleudvikling samt personaleadministration. HRAJ har desuden ansvaret for servicefunktioner som IT, reception og betjentstue. Ved siden af de administrative opgaver har afdelingen også ansvaret for at koordinere og forberede møder i Ministerrådet for Justitssamarbejde (MR-JUST).
Gå til organisation
Afdelingen for Kultur og Ressourcer (KR)

Afdelingen for Kultur og Ressourcer koordinerer det nordiske samarbejde inden for områderne MR-Kultur: Kunst og Kulturprojekter, Medier, De nordiske huse samt Børn og Unge; MR-Ligestilling; MR-FJLS: Fiskeri og Havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug – og herunder også Ny nordisk mad.

Gå til organisation
Afdelingen for Kundskab og Velfærd (KV)

Afdelingen for Kundskab og Velfærd arbejder med tiltag indenfor uddannelse og forskning, samt det sociale område, inklusive helse og velfærdsspørgsmål. I tillæg til dette håndterer afdelingen også arbejdsliv. Afdelingen fokuserer også på IT-spørgsmål i Norden og har hovedansvar for det nordiske sprogsamarbejde. Afdelingen er på vegne af Samarbejdsministrene ansvarlig for det tværgående samarbejde om integration.

Gå til organisation
Afdelingen for Vækst og Klima (VK)
Afdelingen for Vækst og Klima koordinerer det nordiske samarbejde inden for erhvervs-, energi- og regionalpolitik (MR-VÆKST), miljø (MR-MK), digitalisering (MR-Digital) og finanspolitik (MR-FINANS). Afdelingen har også tværgående opgaver som omfatter Arktis og bæredygtig udvikling.
Gå til organisation
Generalsekretærens kontor (GSK)
Kommunikationsafdelingen (KOMM)
På afdelingen finder man informationsmedarbejdere, webmedarbejdere, tolke, oversættere, publikationsmedarbejdere, projektansatte administratorer og studentermedhjælpere som sammen med kommunikationschefen varetager både det langsigtede og det daglige kommunikations- og informationsarbejde i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.
Gå til organisation
Publikationsenheden
Publikationsenheden er forlag for Nordisk Ministerråds sekretariat. Vi udgiver omkring 180 publikationer årligt, der fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem projektrapporter, der kan danne grundlag for politiske beslutninger (TemaNord-serien) og publikationer, der kommunikerer politiske budskaber (ANP-serien). Publikationsenheden rådgiver både om publicering og om Nordisk Ministerråds visuelle identitet. Alle publikationer kan gratis downloades fra www.norden.org/NordPub
Gå til organisation
Tolke- og oversættelsesenheden
Tolke- og oversættelsesenheden (Tolk) har hovedansvaret for oversættelses- og tolketjenesterne i både Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd. Enheden består af fem rådgivere og en studentermedhjælper.
Gå til organisation
Webredaktionen
Webredaktionen har ansvaret for digitale strategi samt udvikling og drift af www.norden.org, sociale medier og video. Redaktionen består af en digital redaktør, en digital rådgiver, en webudvikler samt tre studenter. Har du spørgsmål til websiderne kan du kontakte webredaktionen på webredaktionen@norden.org
Gå til organisation
Nordisk Ministerråds kontor i Baltikum
Nordisk Ministerråds kontor i Estland
En af kontorets vigtigste opgaver er at udse nye trends og nye muligheder for gensidigt estisk-nordisk samarbejde i dialog med de nordiske repræsentationer som kontoret har et nært samarbejde med. Kontoret arbejder også bredt for at være en repræsentant for "det nordiske" og eksponere det nordiske samarbejde i Estland.
Gå til organisation
Nordisk Ministerråds kontor i Letland
Nordisk Ministerråds kontor i Letland er en del af Nordisk Ministerråds sekretariat og fungerer som katalysator for det nordisk-baltiske samarbejde i Letland. Kontoret arbejder tæt sammen med de nordiske diplomatiske repræsentationer i Letland. Kontoret koordinerer fællesnordiske initiativer og identificerer tendenser og muligheder for det nordisk-baltiske samarbejde.
Gå til organisation
Nordisk Ministerråds kontor i Litauen
En af kontorets vigtigste opgaver er at opdage nye tendenser og se nye muligheder for fælles nordisk-litauisk samarbejde i dialog med de nordiske repræsentationer som kontoret har et tæt samarbejde med. Kontoret arbejder også bredt for at være repræsentant for det "nordiske" og eksponere det nordiske samarbejde i Litauen.
Gå til organisation
Økonomienheden (EKONOMI)
EKONOMI varetager den overordnede økonomistyring samt tilskudsforvaltning (projekter, programmer, strategiske partners og de nordiske institutioner). Enheden har ansvar for regnskaber, budgetter, løn, skatter og afgifter for Nordisk ministerråd, Nordisk råd og Nordisk kulturfond.
Gå til organisation