Samarbejdsprogrammer (MR-FJLS)

Samarbejdsprogrammet beskriver de to vigtigste nordiske prioriteter i 2017-2020 angående fiskeri og akvakultur, landbrug, fødevarer og skovbrug: udvikling af den nordiske bioøkonomi og bæredygtige fødevaresystemer.

Med samarbejdsprogrammet udvikles og styrkes det nordiske samarbejde om fiskeri og akvakultur, landbrug, fødevarer og skovbrug. Samtidigt bidrager det nordiske samarbejde til at løse mange af de vigtige globale udfordringer som verdens lande har prioriteret i Agenda 2013 og de globale bæredygtige udviklingsmål. Dette gælder udfordringer lige fra klimaforandringer og antibiotikaresistens til de stigende problemer med livsstilssygdomme.

Nordisk Handlingsplan for bedre sundhed og livskvalitet gennem mad og fysisk aktivitet

Nordisk Ministerråd har derfor vedtaget en fælles nordisk handlingsplan, der skal understøtte de enkelte nordiske landes indsats for at fremme sunde kostvaner og fysisk aktivitet samt forebygge overvægt.