Jonas Eika, Danmark

Vinnare av Nordiska rådets litteraturpris 2019, Jonas Eika, Danmark

Full size version (6.92 MB) Hent
Fotograf
Magnus Fröderberg
Emneord
Nordiska rådets priser
Litteraturpriset
Nordiska rådets prisutdelning
Rettigheder

Under licens från Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0). Bilden får användas fritt – dock inte för kommersiella ändamål – under förutsättning att bildkällan anges (t.ex. NN – norden.org).