Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Koncernbidrag över gränserna i Norden

Bolag med hemvist i Finland, Norge eller Sverige som etablerar dotterbolag i andra EES-länder kan som utgångspunkt inte ge avdragsgilla koncernbidrag till det utländska dotterbolaget för att täcka förlust.

Information

Serienummer
17-006
Berørte lande
Finland
Norge
Sverige
Kategori
Näringsliv
Status
Uløst
Prioriteret af grænsehindringsrådet
Ja

Koncernbidrag består i korta drag av att moderbolaget i en koncern överför medel till ett dotterbolag som går med förlust för att täcka denna, och får ett skattemässigt avdrag för utgiften medan det mottagande dotterbolaget betalar skatt på beloppet. Koncernbidrag godkänns inom landgränserna av alla de ovan nämnda länderna, så länge en rad krav om bland annat ägarskap är uppfyllda. En av orsakerna till att en del länder har nationella begränsningar om avdragsgilla koncernbidrag över landgränser är bland annat att man vill begränsa skatteflykt till lågskatteländer, och på det sättet skydda sin skattebas. Inom EU har medlemstaterna valt olika modeller, och bland annat Danmark tillämpar ett helt annat system som i en viss utsträckning tillåter skatteneutral gränsöverskridande resultatutjämning.  Nationella förbud mot koncernbidrag över landgränserna räknas av EU-domstolen som varande en inskränkning av etableringsfriheten, men Domstolen har dock blåstämplat dylika regler så länge en rad krav är uppfyllda, se bland fallet Oy Esab (C-231/05) mot Finland.

Sidst revideret af
Finansministeriet FI 23.9.2020 / Finansdepartementet NO 22.09.2020 / Finansdepartementet SE 3.7.2020