Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Officiellt sidoevenemang på COP28: Health, food and climate action

11.12.23 | Begivenheder
COP28_Expo City Dubai
Photographer
expocitydubai.com
Finland, Världshälsoorganisationen (WHO) och Nordiska ministerrådet arrangerar ett officiellt sidoevenemang på COP28, där globala ledare och experter diskuterar sambanden mellan mat, hälsa och klimat.

Information

Dates
11.12.2023
Time
18:30 - 20:00
Type
Evenemang

Health, food and climate – A systems perspective for urgent climate action

Arrangör: Finland, Nordiska ministerrådet och Världshälsoorganisationen (WHO)

Datum och tid: 11 december kl. 18.30–20.00 lokal tid (15.30–17.00 svensk tid)

Rum: Side Event Room 4, Blue Zone, COP28, Dubai

 

Hälsa och mat måste integreras i klimatåtgärderna. En rättvis och grön omställning, samarbete mellan aktörer inom näring och klimat samt ett gemensamt narrativ om klimat, näring och mat kommer att vara avgörande. Vi behöver en gränsöverskridande systematisk metod för människans och vår planets hälsa. 

Mat är en del av vår vardag och spelar en viktig roll i kulturer över hela världen. Men den mat vi konsumerar är också kopplad till vår hälsa och till klimatet.  

Näring är grunden för ett hälsosamt liv, och vi måste se till att alla har tillgång till hälsosamma och hållbara kostvanor. Forskning visar att hälsosamma kostvanor också är mer miljömässigt hållbara. De nordiska näringsrekommendationerna 2023 (NNR 2023) är en globalt ledande vetenskaplig rapport som visar sambanden och synergierna mellan hälsosamma och hållbara kostvanor. WHO har i linje med NNR 2023 utfärdat riktlinjer för hälsosamma och hållbara kostvanor. Riktlinjerna visar att det är absolut nödvändigt att vidta åtgärder för att inkludera hälsoperspektiv i klimatagendan.  

Vid detta officiella sidoevenemang på COP28 kan du höra experter, forskare och beslutsfattare diskutera de utmaningar, lösningar och fördelar som finns med att koppla samman hälsa, mat och klimat. Välkommen den 11 december!

Håll dig uppdaterad

Mer information och talare meddelas inom kort. För att hålla dig uppdaterad om det officiella sidoevenemanget och Nordiska ministerrådets andra evenemang om livsmedelssystem på COP28, anmäl dig för nyhetsuppdateringar via e-post och/eller WhatsApp.

Direktsändning online

Evenemanget sänds direkt online. Länken till evenemanget publiceras här så snart den är tillgänglig och skickas till dem som har anmält sig ovan.  

Hälsosamma och hållbara livsmedelssystem

Sidoevenemanget ingår i en större nordisk satsning på hälsosamma och hållbara livsmedelssystem.