Johanna Karimäki (Svar på replik)

Information

Type
Svar på replik
Talenummer
371
Talerrolle
Midtergruppens talsperson
Dato

Arvoisa puheenjohtaja! Kiitos kysyjälle hyvästä kysymyksestä. Itse asiassa keskiryhmä ehdottaakin, että tässä voisi myös hyödyntää olemassa olevia rakenteita, mutta olennaista on se, että Pohjoismaat voisivat enemmän toimia yhteistyössä myös Brysselin kautta. Varmasti, kun aloite viedään käsittelyyn, näitä erilaisia tapoja toimia ja vahvistaa yhteistyötä voidaan valiokuntatyössä pohtia.

Skandinavisk oversættelse

Ärade ordförande! Jag tackar frågeställaren för en bra fråga. I själva verket föreslår mittengruppen att vi också utnyttjar sådana strukturer som redan finns, men huvudsaken är att Norden kan samarbeta mer via Bryssel. Då förslaget tas till behandling kan utskottet säkert diskutera dessa olika sätt att agera och stärka samarbetet.