Work

Here you will find information about seeking work, authorisation and unemployment insurance.

Cross-border workers living in Finland

This page tells about what matters cross-border workers should take into account in terms of taxation and social security when they work in another country.

Työnhaku ulkomailla

Job hunting abroad on Finnish unemployment allowance

Suomen työttömyysturvaetuudet

Unemployment benefits in Finland

Sosiaaliturva, kun aloitat Suomessa työskentelyn

Social security when you start working in Finland

Työttömyysvakuutuskausien siirto Suomesta

Transferring unemployment insurance periods from Finland

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa

Erkännande av utländska examina i Finland

Ammattiliitot Suomessa

Trade unions in Finland

Työharjoittelu ja vapaaehtoistyö Suomessa

Traineeships and voluntary work in Finland

Info Norden is the information service of the Nordic Council of Ministers. Here you can find info and tips if you wish to move, work, study, seek support or start a business in the Nordic region.