Arbejde

Her finder du information om at søge arbejde, om autorisation og om arbejdsløshedsforsikring.

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa

Erhvervsmæssig anerkendelse af udenlandske uddannelser i Finland

Lähetetyt työntekijät

Udstationerede medarbejdere fra Finland

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Suomessa

Lønmodtageres rettigheder og pligter i Finland

Suomen sairauspäiväraha

Finske sygedagpenge

Työnhaku Suomessa

Jobsøgning i Finland

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Opholds- og arbejdstilladelse i Finland

Kuntoutus Suomessa

Rehabilitering i Finland

Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa

Forskere og stipendiemodtagere i Finland

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.