Arbejde

Her finder du information om at søge arbejde, om autorisation og om arbejdsløshedsforsikring.

Grænsearbejdere som bor i Finland

Her finder du information om beskatning og social sikring for grænsearbejdere, som arbejder i et andet land.

Työnhaku ulkomailla

Jobsøgning i udlandet med finske dagpenge

Työttömyysvakuutuskausien siirto Suomesta

Overførsel af arbejdsløshedsforsikringsperioder fra Finland

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa

Erhvervsmæssig anerkendelse af udenlandske uddannelser i Finland

Lähetetyt työntekijät

Udstationerede medarbejdere fra Finland

Työskentely samanaikaisesti Suomessa ja jossakin toisessa maassa

Arbejde samtidigt i Finland og i et andet land

Suomen sairauspäiväraha

Finske sygedagpenge

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Opholds- og arbejdstilladelse i Finland

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.