Arbejde

Her finder du information om at søge arbejde, om autorisation og om arbejdsløshedsforsikring.

Grænsearbejdere som bor i Finland

Her finder du information om beskatning og social sikring for grænsearbejdere, som arbejder i et andet land.

Työnhaku ulkomailla

Jobsøgning i udlandet med finske dagpenge

Suomen työttömyysturvaetuudet

Finske arbejdsløshedsdagpenge

Sosiaaliturva, kun aloitat Suomessa työskentelyn

Socialforsikring når du skal arbejde i Finland

Työttömyysvakuutuskausien siirto Suomesta

Overførsel af arbejdsløshedsforsikringsperioder fra Finland

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa

Erhvervsmæssig anerkendelse af udenlandske uddannelser i Finland

Ammattiliitot Suomessa

Fagforbund i Finland

Työharjoittelu ja vapaaehtoistyö Suomessa

Praktikophold og frivilligt arbejde i Finland

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.