Arbejde

Her finder du information om at søge arbejde, om autorisation og om arbejdsløshedsforsikring.

Gränsarbetare som bor i Finland

Här får du information om beskattning och social trygghet för gränsarbetare som arbetar i ett annat land.

Työttömyysvakuutuskausien siirto Suomesta

Overførsel af arbejdsløshedsforsikringsperioder fra Finland

Suomen sairauspäiväraha

Finske sygedagpenge

Työnhaku ulkomailla

Jobsøgning i udlandet med finske dagpenge

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa

Erhvervsmæssig anerkendelse af udenlandske uddannelser i Finland

Milloin veroja tulee maksaa Suomeen

Hvornår skal man betale skat til Finland?

Työharjoittelu ja vapaaehtoistyö Suomessa

Praktikophold og frivilligt arbejde i Finland

Työskentely samanaikaisesti Suomessa ja jossakin toisessa maassa

Arbejde samtidigt i Finland og i et andet land

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.