Arbejde

Her finder du information om at søge arbejde, om autorisation og om arbejdsløshedsforsikring.

Työnhaku ulkomailla

Job i Finland

Grænsearbejdere som bor i Finland

Her finder du information om beskatning og social sikring for grænsearbejdere, som arbejder i et andet land.

Suomen työttömyysturvaetuudet

Finske ydelser for ledige

Sosiaaliturva, kun aloitat Suomessa työskentelyn

Socialforsikring når du skal arbejde i Finland

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa

Erhvervsmæssig anerkendelse af udenlandske uddannelser i Finland

Ammattiliitot Suomessa

A-kasser og fagforbund i Finland

Työskentely samanaikaisesti Suomessa ja jossakin toisessa maassa

Arbejde samtidigt i Finland og i et andet land

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Suomessa

Lønmodtageres rettigheder og pligter i Finland

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.