Jobb

Her finner du informasjon om å søke jobb, autorisasjoner og dagpenger ved arbeidsledighet.

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa

Yrkesmessig godkjenning av utenlandske utdanninger i Finland

Lähetetyt työntekijät

Utsendte arbeidstakere fra Finland

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Suomessa

Arbeidstakeres rettigheter og plikter i Finland

Suomen sairauspäiväraha

Finske sykepenger

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Rett til opphold og arbeid i Finland

Kuntoutus Suomessa

Rehabilitering i Finland

Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa

Forskere og stipendiater i Finland

Ammattiliitot Suomessa

Fagforeninger i Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.