Jobb

Her finner du informasjon om å søke jobb, autorisasjoner og dagpenger ved arbeidsledighet.

Työnhaku ulkomailla

Jobb i Finland

Grensearbeidere som bor i Finland

Her kan du lese om skatt og sosial sikkerhet for grensearbeidere som jobber i et annet land.

Suomen työttömyysturvaetuudet

Finske dagpenger ved arbeidsledighet

Sosiaaliturva, kun aloitat Suomessa työskentelyn

Sosial sikkerhet når du begynner å arbeide i Finland

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa

Yrkesmessig godkjenning av utenlandske utdanninger i Finland

Ammattiliitot Suomessa

Arbeidsledighetskasser og fagforeninger i Finland

Työskentely samanaikaisesti Suomessa ja jossakin toisessa maassa

Arbeide i Finland og et annet land samtidig

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Suomessa

Arbeidstakeres rettigheter og plikter i Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.