Jobb

Her finner du informasjon om å søke jobb, autorisasjoner og dagpenger ved arbeidsledighet.

Työnhaku ulkomailla

Å søke jobb i utlandet med finske dagpenger

Grensearbeidere som bor i Finland

Her kan du lese om skatt og sosial sikkerhet for grensearbeidere som jobber i et annet land.

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa

Yrkesmessig godkjenning av utenlandske utdanninger i Finland

Milloin veroja tulee maksaa Suomeen

Når skal man betale skatt til Finland?

Työttömyysvakuutuskausien siirto Suomesta

Overføring av arbeidsløshetsforsikringsperioder fra Finland

Työskentely samanaikaisesti Suomessa ja jossakin toisessa maassa

Arbeid i Finland og et annet land samtidig

Ammattiliitot Suomessa

Fagforbund i Finland

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Suomessa

Arbeidstakeres rettigheter og plikter i Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.