Jobb

Her finner du informasjon om å søke jobb, autorisasjoner og dagpenger ved arbeidsledighet.

Gränsarbetare som bor i Finland

Här får du information om beskattning och social trygghet för gränsarbetare som arbetar i ett annat land.

Työttömyysvakuutuskausien siirto Suomesta

Overføring av arbeidsløshetsforsikringsperioder fra Finland

Suomen sairauspäiväraha

Finske sykepenger

Työnhaku ulkomailla

Å søke jobb i utlandet med finske dagpenger

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa

Yrkesmessig godkjenning av utenlandske utdanninger i Finland

Milloin veroja tulee maksaa Suomeen

Når skal man betale skatt til Finland?

Työharjoittelu ja vapaaehtoistyö Suomessa

Arbeidspraksis og frivillig arbeid i Finland

Työskentely samanaikaisesti Suomessa ja jossakin toisessa maassa

Arbeid i Finland og et annet land samtidig

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.