Jobb

Her finner du informasjon om å søke jobb, autorisasjoner og dagpenger ved arbeidsledighet.

Grensearbeidere som bor i Finland

Her kan du lese om skatt og sosial sikkerhet for grensearbeidere som jobber i et annet land.

Työnhaku ulkomailla

Å søke jobb i utlandet med finske dagpenger

Työttömyysvakuutuskausien siirto Suomesta

Overføring av arbeidsledighetsforsikringsperioder fra Finland

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa

Yrkesmessig godkjenning av utenlandske utdanninger i Finland

Lähetetyt työntekijät

Utsendte arbeidstakere fra Finland

Työskentely samanaikaisesti Suomessa ja jossakin toisessa maassa

Arbeide i Finland og et annet land samtidig

Suomen sairauspäiväraha

Finske sykepenger

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Rett til opphold og arbeid i Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.