The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Norwegian Bokmål instead.

Norden telt under Arendalsuka 2019

12.08.19 | Event
Arendalsuka
Photographer
Photo: Hanna Arrestad, Arendalsuka
I år debuterer vi med et eget Nordens telt under Arendalsuka med et spennende og variert program i løpet av fire dager. Debatterne handler blant annet om bærekraftig forbruk og produksjon, bærekraftig turisme og unge og utdanning.

Information

Location

Arendal
Norway

Type
Debattmøte
Dates
12 - 17.08.2019

Årets program gjenspeiles i Islands formannskapsprogram og FN bærekraftmål, med blant annet debatter om bærekraftig forbruk og produksjon, bærekraftig turisme og unge og utdanning. Vi får i tillegg besøk av Árni Páll Árnason, som presenter sin gjennomlysning av det nordiske samarbeidet på sosialområdet. Videre står digitalisering og innvandrerkvinners deltakelse i arbeidslivet på agenda av i alt 10 arrangementer i Nordens telt.

Flere parlamentarikere fra Nordisk råd deltar, som blant annet Michael Tetzschner som vil snakke om samfunnssikkerhet i Norden. Ungdommens nordiske råd er represesentert, sammen med fra flere nordiske institusjoner.

 

Contact information