The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Nordiske skoleelever vinder Kampen mod Madspild

23.03.16 | News
Prisutdeling
Photographer
Anette Ravnås
Fem klasser i Norden kåres til nordiske mestre i Kampen mod Madspild – det vil sige i kunsten at reducere madspild og hvordan vi i fremtiden passer bedre på vore ressourcer og råvarer.

På Nordens Dag den 23. marts 2016 sluttede 2. runde af Nordisk Ministerråds initiativ Klimaduellen, der i år har fokuseret på de nordiske ressourcer og råvarer samt Kampen mod Madspild.

Initiativet har aktivt involveret mere end 400 nordiske lærere der via den store fællesnordiske læringsportal www.nordeniskolen.org har været tæt på alt fra gamle nordiske kornsorter til de dybe finske skove og bunden af havet omkring Island.

Alt imens har eleverne vejet deres madaffald og fået syn for sagn omkring det faktum, at hver femte madpakke eller skolemåltid i de nordiske skoler ryger direkte i skraldespanden.

”Det har været en lærerig uge, hvor børnene pludselig forholdt sig meget konkret til, hvor maden egentlig kommer fra, og hvad de selv smider ud af spiselig mad. På den måde er problematikken om madspild blevet håndgribelig og håndteret i øjenhøjde”, siger Jakob Pedersen, klasselærer i 3.B. på en af de deltagende skoler; Søholmskolen i Ringsted, Danmark.

Rustet til fremtiden

På Nordens Dag kåres fem klasser i de nordiske lande, som er lykkedes med at reducere deres madspild, men det er ikke så meget de fem vindere, som det faktum at så mange skoleelever nu og i fremtiden er langt bedre rustet til at passe på vores fælles ressourcer, pointerer Thomas Mikkelsen, udviklingschef for initiativet hos FNF, Foreningerne Nordens Forbund.

Selvom vinderne nu er kåret er alle undervisningsmaterialer om Nordens ressourcer og råvarer stadig gratis tilgængelige for lærere og elever. Brug kræver blot, at læreren meldes til på portalen www.nordenskolen.org; noget mere end 4.000 lærere over hele Norden allerede har gjort.

Undervisningsmaterialerne er tilgængeligt på fem nordiske sprog, hvilket bl.a. åbner op for en unik dialog på tværs af de nordiske lande. Hvad kan vi lære af hinanden, hvad betyder fiskeriet for islændingen, hvordan udnyttes de gamle kornsorter i Danmark og Norge til fremtidens brød, og hvordan forvaltes skovene i Sverige og Finland, så vi også i fremtiden kan have både glæde og nytte af dem?

Vinderne af Kampen mod Madspild offentliggøres d.6.april 2016