The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Konklusioner fra de nordiske ministre for kultur og mediers temadrøftelse om de nordiske public service-mediers kulturpolitiske og samfundsmæssige rolle i den digitale fremtid.

28.09.17 | Declaration
De nordiske ministre for kultur og medier og repræsentanter for de nordiske public service-institutioner har på møde i Nordisk Ministerråd i Thorshavn på Færøerne den 12.-13. maj 2015 haft en drøftelse af udfordringer for public service i den digitale fremtid set i et nordisk perspektiv

Information

Adopted
12.05.2015
Location
Thorshavn, Færøerne

De nordiske public service-medier har indtil nu haft en helt særlig rolle i forhold til at bidrage til den demokratiske debat i de nordiske samfund og til at give borgerne mulighed for fælles oplevelser med udgangspunkt i de forskellige nordiske landes kulturelle og samfundsmæssige værdier.

Digitaliseringen af medieområdet medfører, at flere og flere borgere – fra en bred kreds af nationale og internationale udbydere – i fremtiden selv vil vælge on demand, hvilken type programmer og indhold de vil se og høre. Det stiller grundlæggende spørgsmål til de nordiske public service-mediers formål, rolle og virkemåde i de kommende år. Det er spørgsmål, som det danske formandskab har ønsket at sætte på dagsordenen i Nordisk Ministerråd.

De nordiske ministre for kultur og medier og repræsentanter for de nordiske public service-institutioner har på møde i Nordisk Ministerråd i Thorshavn på Færøerne den 12.-13. maj 2015 haft en drøftelse af udfordringer for public service i den digitale fremtid set i et nordisk perspektiv.

Ministrene understregede på mødet vigtigheden af, at de nordiske public service-medier i den digitale fremtid fortsat skal have en væsentlig understøttende funktion for den demokratiske debat i samfundet. Public service-medierne skal fortsat sikre de nordiske borgere et uafhængigt nyhedsudbud og et bredt udbud af originalt, udfordrende og vedkommende public service-indhold af høj kvalitet, der tager afsæt i de nordiske landes kulturelle og samfundsmæssige værdier og understøtter Nordens sprog.

Samtidig lagde ministrene vægt på, at de reguleringsmæssige rammer for public service-opdraget skal give mulighed for, at public service-medierne kan distribuere deres public service-indhold på en sådan måde, at det kan tilgås af og skabe værdi for alle borgere i den digitale medieverden. Det gælder særligt også i forhold til børn og unge, som udgør den fælles fremtid.          

Endelig var der enighed om blandt de nordiske lande at fortsætte dialogen både om de nordiske public service-mediers rolle i den digitale medievirkelighed og om deres reguleringsmæssige rammer.