Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Konklusioner fra de nordiske ministre for kultur og mediers temadrøftelse om de nordiske public service-mediers kulturpolitiske og samfundsmæssige rolle i den digitale fremtid.

28.09.17 | Deklarasjon
De nordiske ministre for kultur og medier og repræsentanter for de nordiske public service-institutioner har på møde i Nordisk Ministerråd i Thorshavn på Færøerne den 12.-13. maj 2015 haft en drøftelse af udfordringer for public service i den digitale fremtid set i et nordisk perspektiv

Informasjon

Vedtatt
12.05.2015
Sted
Thorshavn, Færøerne

De nordiske public service-medier har indtil nu haft en helt særlig rolle i forhold til at bidrage til den demokratiske debat i de nordiske samfund og til at give borgerne mulighed for fælles oplevelser med udgangspunkt i de forskellige nordiske landes kulturelle og samfundsmæssige værdier.

Digitaliseringen af medieområdet medfører, at flere og flere borgere – fra en bred kreds af nationale og internationale udbydere – i fremtiden selv vil vælge on demand, hvilken type programmer og indhold de vil se og høre. Det stiller grundlæggende spørgsmål til de nordiske public service-mediers formål, rolle og virkemåde i de kommende år. Det er spørgsmål, som det danske formandskab har ønsket at sætte på dagsordenen i Nordisk Ministerråd.

De nordiske ministre for kultur og medier og repræsentanter for de nordiske public service-institutioner har på møde i Nordisk Ministerråd i Thorshavn på Færøerne den 12.-13. maj 2015 haft en drøftelse af udfordringer for public service i den digitale fremtid set i et nordisk perspektiv.

Ministrene understregede på mødet vigtigheden af, at de nordiske public service-medier i den digitale fremtid fortsat skal have en væsentlig understøttende funktion for den demokratiske debat i samfundet. Public service-medierne skal fortsat sikre de nordiske borgere et uafhængigt nyhedsudbud og et bredt udbud af originalt, udfordrende og vedkommende public service-indhold af høj kvalitet, der tager afsæt i de nordiske landes kulturelle og samfundsmæssige værdier og understøtter Nordens sprog.

Samtidig lagde ministrene vægt på, at de reguleringsmæssige rammer for public service-opdraget skal give mulighed for, at public service-medierne kan distribuere deres public service-indhold på en sådan måde, at det kan tilgås af og skabe værdi for alle borgere i den digitale medieverden. Det gælder særligt også i forhold til børn og unge, som udgør den fælles fremtid.          

Endelig var der enighed om blandt de nordiske lande at fortsætte dialogen både om de nordiske public service-mediers rolle i den digitale medievirkelighed og om deres reguleringsmæssige rammer.