Pohjoismaiden kulttuuriministerien päätelmät teemakeskustelusta koskien Pohjoismaiden yleisradiotoiminnan kulttuuripoliittista ja yhteiskunnallista roolia digitaalisessa tulevaisuudessa

28.09.17 | Julkilausuma
Pohjoismaiden kulttuurista ja mediasta vastaavat ministerit sekä yleisradiopalvelujen edustajat keskustelivat Tórshavnissa 12.–13. toukokuuta 2015 järjestetyssä Pohjoismaiden ministerineuvoston kokouksessa julkisen palvelun digitalisoitumisen haasteista pohjoismaisesta näkökulmasta.

Tietoja

Adopted
12.05.2015
Location
Thorshavn, Færøerne

Pohjoismaiden julkisen palvelun erityisenä tehtävänä on perinteisesti ollut osallistua demokraattiseen keskusteluun pohjoismaisissa yhteiskunnissa ja antaa kansalaisille mahdollisuus yhteisiin kokemuksiin, joiden lähtökohtana ovat Pohjoismaiden kulttuuri- ja yhteiskunta-arvot.

Media-alan digitalisoitumisesta seuraa, että yhä useammat kansalaiset valitsevat jatkossa laajasta kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden tarjonnasta itse omien tarpeidensa mukaiset ohjelmat ja sisällöt. Kehitys haastaa Pohjoismaiden julkisen palvelun medioiden tarkoituksen, tehtävän ja toimintatavat tulevina vuosina. Puheenjohtajamaa Tanska on halunnut ottaa kysymyksen Pohjoismaiden ministerineuvoston asialistalle.

Pohjoismaiden kulttuurista ja mediasta vastaavat ministerit sekä yleisradiopalvelujen edustajat keskustelivat Tórshavnissa 12.–13. toukokuuta 2015 järjestetyssä Pohjoismaiden ministerineuvoston kokouksessa julkisen palvelun digitalisoitumisen haasteista pohjoismaisesta näkökulmasta.

Ministerit painottivat kokouksessa sen tärkeyttä, että Pohjoismaiden julkisen palvelun mediat myös digitalisoitumisen myötä toimivat tärkeänä tukena demokraattiselle keskustelulle yhteiskunnassa. Julkisen palvelun medioiden tulee jatkossakin turvata Pohjoismaiden kansalaisille riippumatonta uutistarjontaa sekä omintakeista, haastavaa ja ajankohtaista laadukasta sisältöä, joka pohjautuu Pohjoismaiden kulttuuri- ja yhteiskunta-arvoihin ja tukee Pohjoismaiden kieliä.

Samalla ministerit painottivat sitä, että julkisen palvelun sääntelyn on mahdollistettava julkisen palvelun median sisältöjen jakaminen siten, että sisällöt ovat kaikkien kansalaisten saatavilla ja luovat kansalaisille lisäarvoa digitaalisessa mediamaailmassa. Tämä koskee etenkin lapsia ja nuoria, sillä heissä on tulevaisuus.          

Pohjoismaat olivat yksimielisiä siitä, että keskustelua on jatkettava Pohjoismaiden julkisen palvelun roolista digitaalisessa mediamaailmassa sekä sen sääntelyn puitteista.