The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Norwegian Bokmål instead.

Skriftlig spørsmål om samråd og samordning med forbindelse med revisjonen av TEN-T (E 25/2020)