Utvalget for vekst og utvikling i Norden

Utvalget beskjeftiger seg med emner og spørsmål som vedrører arbeidsmarked og arbeidsmiljø, næring, handel og industri, energi, bekjempelse av grensehindringer, transport og transportsikkerhet. Det nordiske samarbeidet handler i høy grad også om fri bevegelse innenfor arbeidsmarkedet, noe som også er ett av de nordiske flaggskipene når det gjelder å opprettholde velferd og næringsliv. Bekjempelse av grensehindringer er med på å opprettholde denne modellen, som for øvrig er beundret internasjonalt, og gjør det enklere for innbyggerne å ta utdanning og arbeide på tvers av grensene. Dessuten behandler utvalget spørsmål innenfor finans og økonomisk politikk – herunder rammevilkårene for forskning, produksjon og handel, og i forlengelsen av dette, fri bevegelse på markedene og arbeidsmarkedene i Norden. Regional- og strukturpolitikk, kommunikasjon og IT tilhører også arbeidsområdene til utvalget for vekst og utvikling i Norden.