The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Skriftlig fråga till norska regeringen om situationen för svenska veckopendlare (E 14/2021)