Gränshinderarbete

Gränshinderarbetet är ett viktigt nordiskt samarbetsområde, och är en del arbetet med att nå statsministrarnas vision om Norden som världens mest integrerade region. Arbetet drivs av Gränshinderrådet som inledde sin verksamhet i januari 2014. I och med Gränshinderrådets förnyade mandat från och med 2018, är det kvantitativa målet att undanröja 8-12 gränshinder per år inom arbetsmarknads-, social-, utbildnings- och näringslivsområdena.

Information

Contact
Phone
+45 27 10 94 46

Content

    Persons
    News
    Information