The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Psykisk ohälsa bland unga i Norden – effekterna av pandemin

06.09.21 | Event
Nordiska rådets svenska delegation inbjuder till ett gemensamt möte i samband med rådets septembermöten

Information

Dates
06.09.2021
Time
04:00 PM - 05:30 PM
Type
Online

Direktsändning

Arrangemanget kommer att streamas på denna sida. För tolkning på finska och isländska, byt språk överst till höger på denna sida.

Bakgrund

Covid-19 pandemin har medfört samhällsförändringar och anpassning för barn och unga, vuxna och äldre. Förutom att påverka människors fysiska hälsa har restriktioner och omställning påverkat folkhälsan och inte minst den psykiska hälsan. Även om barn och ungdomar har kommit lindrigare undan och mer sällan blivit allvarligt sjuka av viruset har tiden visat att pandemin påverkat ungas mående och utsatthet. Under samtalet diskuteras pandemins konsekvenser därför i relation till barn och ungdomars psykiska hälsa. I vilken grad har unga människors utsatthet och psykiska ohälsa ökat till följd av pandemin? Diskussionen kommer bland annat röra sig kring hur övergången till digital skolverksamhet, minskade sociala sammanhang och fritidsaktiviteter berört unga, hur olika socioekonomiska förutsättningar lett till utmaningar för familjer och hur ungdomars tankar och framtidstro påverkats av pandemin. Diskussionen kommer även beröra hur situationen för barn som lever med familjekonflikter där psykiskt och fysiskt våld förekommer i hemmet har påverkats av pandemin.

Deltagare

  • Sveriges Socialminister Lena Hallengren (S)
  • Magnus Jägerskog, Generalsekreterare för Bris
  • MaiBritt Giacobini, Med Dr, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, Prima barn- och vuxenpsykiatri
  • Bente Stein Mathisen (Høyre), ordförande i Utskottet för välfärd i Norden
  • Nina Sandberg (Arbeiderpartiet), Utskottet för välfärd i Norden
  • Eva Lind (S), Utskottet för välfärd i Norden
  • Diskussionsledare: Ulrik Hoffman – VD för Ungdomsbarometern

Program

16:00 Välkomstord och presentation av programmet av Gunilla Carlsson (S), svenska delegationens vice ordförande

16:05-16:10 Bente Mathisen (H), ordförande i Utskottet för välfärd i Norden

Presentationer av:

16:10-16:20 Sveriges Socialminister Lena Hallengren

16:20-16:30 Magnus Jägerskog, Generalsekreterare för Bris

16:30-16:40 MaiBritt Giacobini, Med Dr, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, Prima barn- och vuxenpsykiatri

16:40-17:15 Paneldiskussion  

Samtal lett av Ulrik Hoffman mellan Bente Stein Mathisen (H), Nina Sandberg (A), Eva Lind (S), Magnus Jägerskog och MaiBritt Giacobini Frågor från åhörare  

Avslutande ord, Arman Teimouri (L)  

Varmt välkomna!