The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Nordisk Ministerråd satser på naturbaserede løsninger

21.10.21 | News
Spindelvæv i græsset
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Rewilding, beskyttelse og genopretning af økosystemer og naturområder. Nordisk Ministerråd afsætter 6,5 mio DKK i støtte til pilotprojekter, der skal teste potentialet af naturbaserede løsninger på tværs af lande i Norden.

Vild natur er en del af løsningen på klimakrisen. IPCC  (Intergovernmental Panel on Climate Change) anslår at naturbaserede løsninger kan reducere den globale udledning af CO2 med helt op til en tredjedel. Reducering af drivhusgasser er afgørende for at sikre, at den globale opvarmning ikke overstiger de to grader, som beskrives i Paris konventionen. Samtidig udgør omlægningen og udnyttelsen af naturområder til især landbrug, skovbrug og bebyggelse cirka 25 % af den menneskeskabte udledning af CO2. Naturbaserede løsninger som fx rewilding, beskyttelse og genopretning af økosystemer og naturområder kan derfor blive en stor del af løsningen på den klima- og biodiversitetskrise vi står i. Nordisk Ministerråd undersøger dette potentiale i en nordisk kontekst i programmet Naturbaserede Løsninger i Norden.

Søg støtte til pilotprojekter

I første del af programmet giver Nordisk Ministerråd støtte til pilotprojekter i alle de nordiske lande. Støttemodtagerne kan både udvikle nye, eller videreudvikle eksisterende projekter for naturbaserede løsninger. Formålet er at opnå praktisk erfaring og ny viden om implementering af naturbaserede løsninger i Norden. Projekterne igangsættes i starten af 2022 og følges tæt af ekstern observatør frem til slutningen af 2023, hvor resultaterne fra alle projekter publiceres i en samlet rapport. Der er afsat DKK 6.500.000 til pilotprojekter og man kan søge mellem DKK 200.000 – 900.000 pr. projekt. Deadline for ansøgning er 17. december 2021.

Nordisk Ministerråd har afsat 26 millioner kroner til et fireårigt program om naturbaserede løsninger i Norden. Programmet består af fem delinitiativer, som kommer til at løbe fra 2021 til 2024.

Naturen har svaret

Tidligere i år udkom en rapport, der angiver hvordan bevaring og genoprettelse af naturområder kan være med til at løse både den truede biodiversitet og samtidig imødegå klimakrisen. Forskerne bag rapporten har gennemgået otte cases fra de nordiske lande og fundet frem til de indsatsområder, hvor både biodiversiteten styrkes og drivhusgasudledningen mindskes. Rapporten identificere samtidig ti politiske initiativer, der vil gavne både klima og biodiversitet. Rapporten er udarbejdet af de danske universiteters kontor for det internationale biodiversitetespanel, IPBES, samt Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet, og finansieret af Nordisk Ministerråd.