Naturbaserede løsninger

11.06.21 | Projekt
Det Nordiske samarbejde er et effektivt værktøj i ambitionen om at gøre de nordiske lande til den mest bæredygtige region i verden i 2030. Som led i dette arbejde har Nordisk Ministerråd afsat 26 millioner kroner til et fireårigt program om naturbaserede løsninger i Norden. Programmet består af fem projekter, som kommer til at løbe fra 2021 til 2024.

Information

Formålet med programmet er at styrke vidensbasen og samarbejdet mellem de nordiske lande om naturbaserede løsninger, restaurering, klimaafbødning og blå-grøn infrastruktur for at reducere drivhusgasemissioner og beskytte og forbedre biodiversiteten.

Naturbaserede løsninger vurderes som en central del af arbejdet for klima, miljø og biologisk mangfoldighed og udbyttet har mange facetter. Naturbaserede løsninger kan for eksempel udgøre bæredygtigt brug af areal og ressourcer, beskyttelse og restaurering af sump og vådområder eller genslyngning eller åbning af bække og floder.

Forskere mener, at naturbaserede løsninger kan være løsningen til en tredjedel af den reducering af drivhusgasser, som skal til for at sikre, at den globale opvarmning ikke overstiger de to grader, som beskrives i Paris konventionen. Naturbaserede løsninger er også med til at reducere tabet af biologisk mangfoldighed, og derudover er det bevist, at disse løsninger har positiv indflydelse på flere samfundsmæssige forhold som f.eks. mad- og vandsikkerhed og menneskers trivsel.

Naturbaserede løsninger er inspireret og understøttet af naturen, er omkostningseffektive og giver samtidig miljømæssige, sociale og økonomiske fordele og hjælper med at opbygge modstandsdygtighed. Naturbaserede løsninger giver mere, og mere forskelligartet, natur og naturlige funktioner og processer i byer og landskaber gennem lokalt tilpassede, ressourceeffektive og systemiske indgreb.

Europakommissionen

Samlet katalog over nordiske naturbaserede løsninger

De nordiske lande arbejder på forskellige måder, når det kommer til naturbaserede løsninger og for at forhindre klimaforandringer generelt. Men der er behov for at få et større billede af, hvilke projekter er i gang, og hvad de nordiske lande gør for at bevare og genoprette naturlige økosystemer og støtte bæredygtigt forbrug. Projekterne i programmet spænder bredt lige fra syntese over metoder og mekanismer, cost benefit-analyser og et katalog over nationalt og regionalt arbejde med naturbaserede løsninger. På denne måde kan de nordiske lande i endnu højere grad udveksle erfaringer og dele viden.

De fem projekter

  1. Syntese om naturbaserede løsninger et nordisk perspektiv. Kortlægning af naturbaserede løsninger på regionalt og nationalt plan i de nordiske lande.
  2. Nationale cases og test. Karbonlagring, biodiversitet og klimatilpasning i de mest kulstofrige naturtyper som fx blå skov og moser.
  3. Policy-udvikling og vejledning. Projektet er beregnet til national og regional administration. Det vil give en fælles nordisk vejledning til, hvordan landene kan følge op og implementere arbejdet fra CBD med naturbaserede løsninger, og muligvis hvordan det kan indgå i LULUCF-delen af ​​IPCC og Parisaftalen.
  4. Vejledning og best practice. Udvikle vejledning om "best practice" og metoder til implementering af naturbaserede løsninger, som kan fungere på tværs af de nordiske lande. Brug af nationale cases til udvikling og test for at finde de bedste løsninger, udvikling af grøn infrastruktur, metoder og værktøjer til optimale resultater for både klima og biodiversitet.
  5. NordGen: Bevaring af genetiske ressourcer til klimatilpasning. Bevaring og dokumentation af nordiske genetiske ressourcer med fokus på vilde slægtninge til dyrkede planter.

Om programmet

Umhvørvisstovan, miljøstyrelsen på Færøerne, koordinerer programmet på vegne af Nordisk Ministerråd. En styregruppe, sammensat af medlemmer fra flere nordiske lande med Norge i ledelsen, har det daglige ansvar. Og NordGen er ansvarlig for det femte projekt om Crop Wild Relatives, som er en naturbaseret løsning for biodiversitet, klimaændringer og fødevaresikkerhed.